มาพบกันอีกครั้งในวันหยุด คือ วันมาฆบูชา ปี 2561 นี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 มี.ค. ซึ่งมีความสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง

วันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาฏิโมกข์”  แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ก็มีหลักคำสอนที่เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ คือ “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”

หลักคำสอนนี้ รวมอยู่ใน

อุดมการณ์ 4  ได้แก่

  1. ความอดทน อดกลั่น คือ ไม่ทำบาปทั้งกาย วาจา ใจ
  2. ความไม่เบียดเบียน คือ งดเว้นจากการทำร้าย หรือเบียดเบียนผู้อื่น
  3. ความสงบ ได้แก่ การปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ
  4. นิพพาน ได้แก่ การดับทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา

วิธีการ 6  ได้แก่

  1. ไม่ว่าร้าย คือ ไม่กล่าวให้ร้าย โจมตีใคร
  2. ไม่ทำร้าย คือ การไม่เบียดเบียนผู้อื่่น
  3. สำรวมในปาฏิโมกข์ คือ เคารพระเบียบวินัย กฏ กติกา รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม
  4. รู้จักประมาณ คือ รู้จักความพอดีในการบริโภค รวมทั้งการใช้สอยสิ่งต่าง ๆ
  5. อยู่ในสถานที่สงัด คือ อยู่ในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
  6. ฝึกจิตใจให้สงบ คือ การฝึกหัดชำระจิตใจให้สงบ มีประสิทธิภาพที่ดี

ในวันมาฆบูชานั้นชาวพุทธส่วนใหญ่ในตอนเช้าจะทำบุญตักบาตร ไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนา หรือจัดสำรับคาวหวานไปทำบุญถวายภัตตาหาร ช่วงบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา ช่วงตอนค่ำนั้นก็จะนำดอกไม้ ธูปเทียนไปเวียนเทียนที่วัด

วันมาฆบูชาที่เวียนมาบรรจบครั้งนี้ ชาวพุทธได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าจากการประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว สิ่งที่ขาดมิได้คือ การทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์  สิ่งนี้จะช่วยเป็นแนวทางให้เราดำเนินชีวิตตามรอยคำสอนของพระองค์ได้อย่างมีความสุขตลอดไป

วันหยุดนี้ ผู้เขียนมี ซีรีย์ญี่ปุ่น เรื่อง Last friends  ,  ซีรีย์เกาหลี เรื่อง I Am Not a Robot  และหนังเกาหลี เรื่อง Love 911  น่าติดตามดู ซึ่งแฝงในตัวละคร ออกมารูปของคุณธรรม    ศีลธรรม นำไปสู่การใช้ชีวิตเพื่อตนเอง เพื่อผู้อื่น มีผลกระทบต่อส่วนรวม

เรื่องย่อ Last Friends

ก่อนอื่นขอพูดถึง เรื่องนี้ว่า เหนือสิ่งอื่นใด ที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอมากนั้น เป็นซีรีย์ญี่ปุ่นที่ผู้ดูไม่ควรพลาดเลย ถ้าพร้อมที่จะเปิดใจดู ผู้ดูจะเห็นถึงภาพรวมในสังคมได้อย่างชัดเจนว่าหลาย ๆ ครอบครัวนั้นควรที่จะใช้หลักธรรมเข้ามาดำเนินชีวิตเปรียบเหมือนเข็มทิศนำทางสว่างที่ให้กับสมาชิกของตน โดยเฉพาะเด็ก ๆ เปรียบเสมือผ้าขาวที่รอให้พ่อ แม่ แต่งแต้มสีสันต์ด้วยความรัก ความเมตตา ให้พวกเขามีชีวิต ชีวาที่สดใส ร่าเริง  ซึ่งจะเป็นกระจกสะท้อนตัวตนของพวกเขาเมื่อยามที่เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ พวกเขาจะได้ดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขสงบต่อตนเองและสังคม ฉะนั้น พ่อ แม่ คือตัวอย่าง ต้นแบบ ในการเลี้ยงดูทั้งทางร่างกายและจิตใจที่มีผลสะท้อนถึงตัวลูก ๆ จะกระทบไปถึงสังคมส่วนรวมด้วยคะ

เป็นเรื่องราวความรักที่มีหลายรูปแบบ หลายมุมมอง ที่สะท้อนให้เห็นผลกระทบและเห็นทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาขึ้นโดยรวมของสังคมที่มีอยู่บนโลกนี้ได้อย่างชัดเจน

บอกผ่านตัวละคร ดังนี้

1) มิชิรุจัง (แสดงโดย มาซามิ นากาซาวะ) ออกมาในรูปแบบคำว่า Love คือ เธอรักสามี แต่ก็รู้ว่ามันเป็นความรักที่น่ากลัวเกินกว่าจะรับได้ ถึงกระนั้นเธอก็ยังรัก

2) โซซุเกะ (แสดงโดย เรียว นิชิกิโดะ) ออกมาในรูปแบบคำว่า Contradiction คือ ความขัดแย้ง สำหรับเขาแล้ว เขาไม่รู้วิธีแสดงความรักต่อเธอจึงอาศัยความรุนแรงควบคุมคนที่รักแต่กระนั้นเขาก็เจ็บปวดไม่น้อยไปกว่าเธอ

3) รุกะ (แสดงโดย จุริ อุเอะโนะ) ออกมาในรูปแบบคำว่า Liberation คือ มีอิสระ แอบรักเพื่อนสาวของตนเอง เลือกที่จะปกป้องมิจิรุสุดกำลัง เธอกลับไม่สามารพแสดงตัวตนอย่างที่อยากทำอย่างอิสาะได้

4) ทาเครุคุง (แสดงโดย เอตะ) ออกมาในรูปแบบคำว่า Agony คือ โกรธแค้นเรื่องรวววัยเด็กที่โหดร้ายทำให้เขาไม่สามารถให้อภัยพี่สาวของตนเองได้

5) เอริ (แสดงโดย มิซึคาว่า อาซามิ) ออกมาในรูปแบบคำว่า Solitude คือ เดียวกาย กลัวการเข้าสังคม ภายนอกเป็นหญิงสาวร่าเริง เพื่อนเยอะ เฮฮา แต่ภายในกลัวโดดเดี่ยว ไม่มีคนเข้าใจ

มีคำพูดที่ประทับใจและแฝงข้อคิดดี ๆ

“ลองคิดู กับสิ่งที่เรียกว่ารัก ที่ออกมาจากของพวกนี้ การใช้กำลังทำร้ายคนที่รัก นั่นน่ะเหรอความรัก การเสียสละเพื่อคนที่เรารักคือรักที่แท้จริงไม่ใช่เหรอ ?”

“หนูอยากให้พ่อรู้ และเข้าใจ ในตัวตนของหนู”  รุกะพูดกับพ่อ

เมื่อคุณดูแล้ว  คิดว่าหลักธรรมได้สอดแทรกอยู่ในตัวละครทั้ง 5 นี้ บ้างไหมคะ ถ้าเป็นคุณ คุณจะรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไรดีคะ ?

ลิงก์ติดตามที่

http://nightsiam-series.blogspot.com/2014/12/boku-no-imoto-last-friends.html

แนะนำเพลงเพราะ จากเรื่อง Last  friends

ลิงก์ติดตามที่

https://www.youtube.com/watch?v=nsQtc0joZ6A

เรื่องย่อ  I Am Not a Robot

ถ้าพอมีเวลาก็แนะนำว่าเรื่องนี้สนุก น่าติดตาม และให้หลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้

เป็นเรื่องราวของโลกยุคใหม่ ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่นำหุ่นยนต์แอนดรอยส์ที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานและอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างลงตัว บอกผ่านเรื่องราวโดยผ่านตัวละครได้อย่างประทับใจทำให้เห็นว่า ถ้าคนเรามีความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความรัก ความเมตตาต่อกัน คือมีคุณธรรมจะนำมาซึ่งความสงบสุข

มีคำพูดที่ประทับใจและแฝงข้อคิดดี ๆ

“เติบโตในหัวใจของใครสักคน”

“คนไม่เคยเชื่อใจใคร ก็ไม่มีวันได้รับความไว้ใจจากคนอื่น”

“เราจะรับรู้ได้ถึงความจริงใจของคนอื่น ก็ต่อเมื่อกำลังเผชิญกับวิกฤต”

นักแสดงนำ

1) ยูซึ่งโฮ (Kim Min-Kyu)

2) แช ซูบิน  (Jo Ji-ah)

3) อูม คี-จุน (Hong Baik-ky..)

ลิงก์ติดตามที่นี่

https://www.viu.com/ott/th/th/vod/69414/I-Am-Not-a-Robot

เรื่องย่อ Love 911

เป็นความรักระหว่างหมอสาวกับหนุ่มนักดับเพลิง ซึ่งสองอาชีพนี้มีความสำคัญต่อสังคมโดยรวม ถ้าผู้ใดไม่มีความรัก ความเข้า ความเสียสละในอาชีพของตนทำให้ละเลยต่อความรับผิดชอบ เป็นบ่อเกิดของปัญหาต่อสังคมส่วนใหญ่

เป็นเรื่องที่ให้เห็นถึงหลักศีลธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างชัดเจน การดำเนินเรื่องให้ความสนุก น่าติดตาม ประทับใจ และกระชับได้ใจความในช่วงเวลาดูแค่สั้น ๆ

นักแสดงนำ

1) โคซู คังอิล

2) ฮัน

ลิงก์ติดตามที่นี้

https://www.viu.com/ott/th/th/vod/63883/Love-911

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น