ต้องใช้น้ำหมึกกี่หยดจึงจะสื่อรักไปถึงคุณได้?

ต้องใช้น้ำหมึกกี่หยดจึงจะสื่อรักไปถึงคุณได้?

How many drops of ink must be use to convey the love that I have to you?

error: Content is protected !!