เรียนรู้เรื่องเนื้อหา

ภาพวาดหนึ่งภาพจะสวยงามและน่าสนใจนอกจากเทคนิคการจัดวางแล้วยังขึ้นอยู่กับเนื้อหาและอารมณ์ของงานด้วย. หากเป็นเพียงกอบเอาทัศนธาตุมารวมกันเราอาจได้ภาพนามธรรมที่ดูงามตา แต่ขาดความน่าสนใจในเรื่องราว บางครั้งคนเราเสพทราบซึ้งในความหมายของสิ่งที่ตาเห็นเสียยิ่งกว่าความสวยงามของรูปร่าง. รูปร่างที่บ่งบอกว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรจึงสำคัญ. เพราะพวกเราซึมซับความหมายจากภาพได้ง่ายดายและรวดเร็วกว่าสิ่งอื่นมาก รูปร่างหรือรูปลักษณ์จึงสำคัญ.

ในการตั้งโจทย์วิชาศิลปะ, วิชาองค์ประกอบศิลป์, วิชาออกแบบ หรือแม้แต่ศิลปะประกวดตามงานเทศกาลต่างๆ โจทย์มักจะกำหนดเนื้อหา, อารมณ์ หรือเทคนิค อย่างใดอย่างหนึ่ง.

เนื้อหาในที่นี้ได้แก่ สิ่งที่บ่งบอกได้ว่า “นั่นคืออะไร” เป็นรูปธรรมจับต้องได้เช่น คน สัตว์ สิ่งของ. ยกตัวอย่างเช่น “บ้าน” ดังนั้นในวันนี้เราจะมาฝึกวาดบ้านกัน. ไหนลองวาดและตกแต่งบ้านของเราดูว่า “บ้านของฉัน” นั้นเป็นแบบไหน มีรูปร่างอย่างไรกัน.

จ๋ามีตัวอย่างบ้านให้ลองฝึกวาด 3 แบบ คือ บ้านฟาง บ้านไม้ และบ้านหลังคากระเบื้อง. ให้เราลองฝึกวาดตามได้ค่ะ

อันนี้เป็นตัวอย่างผลงานฝึกวาดภาพบ้านของภูนะ. ใครอยากลองฝึกวาดภาพสามารถเริ่มต้นวาดได้เลยค่ะ. ฝึกวาดภาพด้วยตนเองง่ายนิดเดียว