เนื่องในช่วงนี้ คือ วันที่ 4-6 พฤษภาคม  2562  ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญที่จะถูกจารึกทางประวัติศาสตร์ไทย เป็นเหตุการณ์ที่ชาวไทยทั้งประเทศร่วมกันแสดงความยินดี ปลาบปลื้ม ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย  ที่พวกเราได้เข้าสู่ยุคสมัยของกษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวารงกูร (รัชกาลที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)   ในช่วงนี้  ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้น  ได้มีหมายกำหนดการ และถ่ายทอดสดทางทีวี ดังนี้

4 พฤษภาคม 2562 – เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ และเฉลิมพระราชมณเฑียร โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

5 พฤษภาคม 2562 –  เป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค

6 พฤษภาคม 2562 – สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล โดยมีกำหนดการดังนี้

16.30 น. เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
• 17.30 น. เสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกช่วงกลางแล้ว จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย ซึ่งจะเป็นการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยจะมีขึ้นในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น.

Cr. Information & Pics from phralan.in.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น