วันคริสต์มาสปี 2019 (พ.ศ. 2562) นี้ ซึ่งชาวคริสต์ทั่วทุกมุมโลกได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง แสดงความยินดีถึงการทรงมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ คือ วันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี

สำหรับชาวคริสต์แล้ว วันคริสต์มาสถือได้ว่าเป็นข่าวดี สำหรับมวลมนุษย์ทั้งหลาย ที่เต็มไปด้วยความบาป ที่จะได้รับการไถ่ชีวิต ด้วยการทรงมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ เพราะนอกจากพระเยซูคริสต์แล้ว ไม่มีทางใดเลย ที่นำจะมนุษย์ผู้ที่เต็มไปด้วยความบาป กลับไปสู่การคืนดี กับองค์พระผู้เป็นเจ้า และถูกชำระล้างความบาปผิดได้ นอกจากทางพระเยซูคริสต์ เพียงทางเดียวเท่านั้น “เพราะพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตร องค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16)”

ในวันหยุดยาวนี้ ได้มีซีรีย์ญี่ปุ่น เรื่อง Anoko no, Toriko  เป็นมิตรภาพ ระหว่างเพื่อน 3 คน ที่มีให้กัน มีความฝัน แรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่นร่วมกัน

  ติดตามได้จากลิงก์นี้ 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  ofezsovt.com