พระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ 9 - The Ivory Dental Clinic

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นี้ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ ในหลวง ร.9 ของปวงชนชาวไทย ซึ่งพระองค์เป็นกษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ที่ครองราชยาวนานที่สุดในประเทศไทย พระองค์ได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศชาติตลอดระยะเวลาโดยมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลย ในวันนี้ปวงชนชาวไทยได้ร่วมจิตน้อมระลึกถึงพระองค์

วันหยุดในวันนี้ มีซีรีย์ญี่ปุ่นเรื่อง รักบังเกิด เมื่อเงินหมด (Okane no Kireme ga Koi no Hajimari) เป็นเรื่องสุดท้ายที่นักแสดงชายชื่อดัง คือ มิอุระ ฮารุมะ (Miura Haruma) ได้แสดงไว้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลง ทำให้ซีรีย์เรื่องนี้ถ่ายทำยังไม่จบ ผู้กำกับได้ดัดแปลงบทบาทให้จบโดยไม่เปลี่ยนตัวผู้แสดง เป็นเรื่องราวการใช้จ่ายเงินของคนเราทุกวันนี้ ต้องใช้ศิลปะในการบริหารจัดการเงินให้เหมาะสมจะช่วยให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข โดยที่ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น เรื่องนี้ให้ข้อคิดดี ๆ มุมมองที่น่าสนใจ นำไปใช้ในการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันได้อย่างดี ดูผลงานเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายที่ฮารุมะแสดง เขาได้ฝากผลงานดี ๆ ไว้มากมาย แม้ตัวจะจากไปแต่ผลงานดี ๆ ก็ยังคงมีให้เราได้ชมตลอดไป

Okane no Kireme ga Koi no Hajimari | Jdrama Weblog

ติดตามชมได้จากลิงก์นี้

รวมผลงาน ฮารุมะ มิอุระ ได้จากลิงก์นี้