วันจักรี ของทุกปี ตรงกับวันที่ 6 เมษายน ในปีนี้ ก็เช่นกัน พวกเราชาวไทยน้อมระลึกถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะ เมื่อ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี ในวันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยควรให้ความระลึกถึง กว่าจะมาเป็นสยามได้ในทุกวันนี้  ซึ่งในช่วงนี้ เกิดโรคโควิด 19 ระบาดไปทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ไทยเราคงต้องร่วมใจกันฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันอย่างพร้อมเพรียงกัน มีความสามัคคีกันไว้เพื่อชาติไทยของเรา

วันหยุดนี้ จะต่างจากปีก่อน ๆ เพราะทุกคนส่วนใหญ่คงต้องใช้ชีวิตอยู่บ้าน มีเวลาได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้น มีเวลาได้ดูหนัง ซีรีย์ มากขึ้นคะ

มีหนังอินเดีย เรื่อง Jalebi เป็นเรื่องเล่าที่เข้าใจได้อย่างชัดเจนว่ารักกันมากแต่ก็ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้  เป็นอีกเรื่องที่ดูแล้วจะประทับใจคะ

ดูได้จากลิงก์นี้