วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี พระราชพิธีฉัตรมงคล หมายถึง พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร อันใช้เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดินซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก 4 พ.ค. ของทุกปี ในปีนี้พวกเราชาวไทยร่วมกันระลึกถึงวันสำคัญนี้

วันหยุดนี้มีซีรีย์ญี่ปุ่น เรื่อง  Kono Otoko wa Jinsei Saidai no Ayamachidesu ให้ได้ติดตาม เป็นเรื่องแนวตลก นำเสนอออกแนวการ์ตูน  แฝงข้อคิดไว้ด้วย ว่าให้เรามองมุมมองที่มองและพฤติกรรมที่กระทำต่างจากคนส่วนใหญ่กระทำ สวนทางกันนั้น แม้จะเป็นแง่ลบนั้น ทางอีกฝ่ายที่เป็นผู้ถูกกระทำกลับมองว่าดี จริงใจ ได้

ติดตามได้จากลิงก์นี้