ปี2562 นี้ วันที่ 23 ตุลาคม เป็นคล้ายวันสวรรคตของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ในหลวงรัชกาลที่ 5)ได้เวียนมาบรรจบอีกครา ทำให้รำลึกถึงพระองค์ท่าน ซึ่งพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน  ซึ่งในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จฯ ไปวางพวงมาลา ณ พระบรมรูปทรงม้า ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าพระที่นั่งอนัตสมาคมเป็นประจำทุกปี พร้อมมีกิจกรรมโดยทาง มหาวิทยาลัยต่างๆ จะจัดให้มีการใส่ชุดพิธีการไปสักการะพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 5 โดยมีวงโยธวาทิตจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUDMB) เป็นผู้นำวงโยธวาทิตของโรงเรียนอื่นๆ นอกจากนี้หน่วยราชการ พ่อค้า ประชาชน จากทั่วประเทศก็จะนำพวงมาลา หรือพุ่มดอกไม้ไปถวายสักการะ พร้อมทั้ง ทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศล อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการวิชาการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

ในวันหยุดนี้ มีหนังไทย เรื่อง แสงกระสือ เป็นหนังที่กำกับด้วยเทคนิคที่ทันสมัย มี cg และภาพได้สมจริง ได้อารมณ์  โดยนำเนื้อเรื่องที่เน้นความรักของหนุ่มสาว เปรียบได้กับ “ความรักส่องแสงเสมอ แม้ในหัวใจที่มืดมน” ที่มีบรรยากาศในสมัยอดีต เหตุการณ์ในช่วงสงครามโลก ทำให้เห็นภาพความเป็นอยู่ การใช้ภาษาพูด การแต่งกาย  วิถีชีวิต ความเชื่อ ความคิด ของสมัยอดีต เป็นภาพกลิ่นอายของนักแสดงเป็นดาราสมัยใหม่ การกำกับสมัยใหม่ แต่ผูกเรื่องกับสมัยอดีต ได้น่าสนใจ กลมกลืนกันอย่างลงตัว ในปี 62 นี้ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติได้มีมติเลือกแสงกระสือ (Inhuman Kiss) เป็นตัวแทนหนังไทยเพื่อไปชิงรางวัลออกสการ์ครั้งที่ 92 ในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม

ติดตามได้จากลิงก์นี้