วันพืชมงคงปี 2562 ตรงกับวันที่ 9 พฤษภาคม  มีขึ้นเพื่อให้ขวัญและกำลังใจกับเกษตรกรของชาติ และระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ได้จัดมีพระราชพิธีพืชมงคงจรดพระนังคัลแรกนาขวัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย การประกอบพิธีจะทำขึ้นที่ท้องสนามหลวง โดยมีพิธีทำขวัญเมล็ดพันธ์ุพืชต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกจ้าว ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน ฯลฯ เพื่อให้พันธุ์เหล่านี้ปราศจากโรคภัย และอุดมสมบูรณ์มีความเจริญงอกงาม ส่วนนี้เรียกว่าพิธีพืชมงคง อีกส่วนคือพิธีแรกนาขวัญ โดยเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว เพื่อให้เป็นเครื่องแสดงว่าได้เข้าสู่ฤดูกาลแห่งการทำนา ทำไร่ เพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว

วันหยุดนี้มีหนังฝรั่งเรื่อง  At First Sight  (จุดไฟรัก  เติมไฟฝัน)  สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริง ที่นายแพทย์ได้นำมาเขียนบทหนัง ซึ่งตัวละครมีชีวิตจริง   บอกเล่าเรื่องราว ความเป็นอยู่โลกของคนที่ตาบอด  แล้ววันหนึ่งเมื่อเขาได้มองเห็นอีกครั้ง กับความรู้สึกที่เขาได้เผชิญอยู่  ต่อมาเมื่อเขาได้กลับไปยังจุดโลกเดิมของเขาอีกครั้ง  เขาก็ได้รับความรู้สึกอีกแบบหนึ่ง ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้สะท้อนให้เห็น  รวมทั้งวิธีการรักษาของแพทย์ด้านดวงตา  เป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดดี ๆ และก็ประทับใจ สร้างแรงบันดาลใจ ได้ดีด้วย

ติดตามได้จากลิงก์นี้  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น