วันพืชมงคงปี 2561 ตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม แรม 15 ค่ำ เดือน 6 มีขึ้นเพื่อให้ขวัญและกำลังใจกับเกษตรกรของชาติ และระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ได้จัดมีพระราชพิธีพืชมงคงจรดพระนังคัลแรกนาขวัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย การประกอบพิธีจะทำขึ้นที่ท้องสนามหลวง โดยมีพิธีทำขวัญเมล็ดพันธ์ุพืชต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกจ้าว ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน ฯลฯ เพื่อให้พันธุ์เหล่านี้ปราศจากโรคภัย และอุดมสมบูรณ์มีความเจริญงอกงาม ส่วนนี้เรียกว่าพิธีพืชมงคง อีกส่วนคือพิธีแรกนาขวัญ โดยเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว เพื่อให้เป็นเครื่องแสดงว่าได้เข้าสู่ฤดูกาลแห่งการทำนา ทำไร่ เพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว

การประกอบพิธีนี้จะถูกกำหนดโดยโหรหลวง จะมีการทำนายปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง ทำนายจากให้พระโคเลือกผ้า และการป้อนพระกระยาหาร ถ้าเลือกสิ่งใดในปีนั้น ๆ ก็จะมีผลต่อความสมบูรณ์ด้วยสิ่งที่พระโคเป็นผู้เลือก

ในวันหยุดนี้ มีซีรีย์ญี่ปุ่นที่น่าชม เรื่องRich Man, Poor Woman

เป็นเรื่องราวของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ทำให้วิถีชีวิตของคนเราปรับเปลี่ยนไปด้วย เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อคนยุคใหม่ ที่จะนำมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนให้สะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  บอกผ่านตัวละครที่ชมแล้วจะเห็นถึงแง่คิด สนุกไปกับพวกเขา

นักแสดงนำ

  1. ชุน โองุริ
  2. ซาโตมิ ฮิชิฮาระ

ดูจากลิงก์นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น