วันมาฆบูชา ของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งในปี 2563 นี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ และให้วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ เป็นวันหยุดชดเชย  ซึ่งมีอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญทางพุทธศาสนา พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย, วันที่องค์ประกอบสำคัญครบ 4 ประการ หรือ “วันจาตุรงคสันนิบาต” และองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์ หัวใจแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนามีเนื้อหาประกอบด้วย 3 คาถา ทั้งหมดสั่งสอนให้ดำรงตนอยู่ในคุณงามความดี ไม่ทำร้ายผู้อื่น มีขันติอดทนอดกลั้น ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ฯลฯ กิจกรรมทางศาสนานอกจากการทำบุญตักบาตรช่วงเช้า ถวายสังฆทาน การฟังพระธรรมเทศนา ยังมีการเวียนเทียนรอบโบสถ์ช่วงหัวค่ำเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลรับความเป็นสิริมงคลในชีวิต

วันหยุดนี้มีหนังฝรั่ง เรื่อง Rolling to You (หมุนเธอมาเจอรัก)  เป็นเรื่องราวของความรักที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อใจกัน ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ได้นั้นต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคที่แฝงตัวมาในภาพของความโกหก ให้เราได้เห็นได้อย่างชัดเจนคะ  ติดตามไปกับตัวละครนี้แล้วคุณจะเข้าใจและประทับใจคะ

ติดตามชมได้จากลิงก์นี้

ซีรีย์ญี่ปุ่น เรื่อง The Perfect Insider  เป็นเรื่องราวไขปริศนา การฆาตรกรรมในหลายรูปแบบ ผ่านเรื่องราวของตัวละครหลักลูกศิษย์สาว และศาสตราจารย์ ภาคสถาปัตยกรรม เดินเรื่องได้น่าติดตาม คาดเดาไปพร้อม ๆ กันกับพวกเขากันเถอะคะ

ติดตามได้จากลิงก์นี้