10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ วันสำคัญของการเมืองไทย

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 นี้ ซึ่งตรงกับวันรัฐธรรมนูญของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ได้มีการถือปฏิบัติ เช่นนี้ทุกปี คือ

ปีนี้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง โดยนำวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 63) มาเพิ่ม เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19

วันหยุดนี้มีซีรีย์จีนเรื่อง Walk Into Your Memory (ปรุงรักเติมความทรงจำ) ที่น่าติดตามชม มีเนื้อหาที่สนุกสนาน แฝงด้วยเรื่องราวในอดีตที่ผูกพันธ์ มีผลต่อจิตใจของคนเราได้ เพลงเพราะ ภาพชัด สถานที่ดูรโหฐาน ชุดสวย หรู

Walk Into Your Memory (Chinese Drama & Summary) ⋆ Global Granary

ติดตามชมจากลิงก์นี้ https://wetv.vip/en/play/yla7hb8kt4dma2z-Walk-Into-Your-Memory/o0031r05ubf-EP1-Walk-Into-Your-Memory