วันอาสาฬหบูชา เป็นวันหยุดราชการไทย ในปี 2563 นี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม จะมีวันอังคารที่ 7 กรกฎาคมเป็นวันหยุดชดเชย เป็นอีกวันหนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

วันหยุดนี้มีซีรีย์ญี่ปุ่น ตอนเรื่องเล่าพิศวง มิอุระ ฮารุมะ (Yonimo Kim Yona Monogatari Spring 2018 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองของความทรงจำของมนุษย์เรา ถ้ามันเจ็บปวดจนอยากลืม แล้วถ้ามีสิ่งที่ช่วยลบความทรงจำนั้นแล้ว เรายังอยากลบความทรงจำนั้นไหม เป็นแนวคิดที่ดี สะท้อนความรู้สึก ความเป็นจริงของชีวิตได้ดีที่เดียว

ติดตามชมจากลิงก์นี้