ในปี 2562 นี้ วันอาสาฬหบูชา ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม  (15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี)  หวนระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญของเราชาวพุทธ ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา อันได้แก่  “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”  และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้นถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์รัตน์ตรัย   ในวันนี้พวกเราชาวพุทธ จะมีการทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนาและสวดมนต์ ในตอนค่ำจะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม ชาวพุทธเราจะถือโอกาสนี้เข้าวัด เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและเป็นการช่วยชำระล้างจิตใจให้ปลอดโปร่ง แจ่มใส เบิกบาน เพื่อให้ร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่พร้อมจะเผชิญกับปัญหาทุกรูปแบบเพื่อให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสงบสุข

ในวันหยุดนี้ มีซีรีย์จีน เรื่อง ที่แห่งนี้มีแค่เรา  (Somewhere Only We Know)   บอกเล่าเรื่องความเป็นอยู่ ความรักของหนุ่มสาวหลายคู่ ในรั้วมหาวิทยาลัย ที่อบอุ่นและประทับใจ และอยู่พื้นฐานของความซื่อสัตย์ เข้าใจกัน แบ่งปันความสุข ทุกข์ ร่วมกัน ลองติดตามแล้วคุณจะอมยิ้ม และให้แง่คิดอีกหนึ่งมุมมองหนึ่ง

ติดตามชมจาก Netflix