วันเข้าพรรษา ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน ปี 2563 นี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม ในวันนี้ชาวพุทธระลึกถึงว่าเป็นวันที่พระภิกษุเริ่มการอธิ๋ษฐานอยู่ประจำในวัดหรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่งโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน เพื่อไม่ให้พระสงฆ์จาริกไปเหยียบย่ำข้าวกล้าในนาของชาวบ้านเสียหาย

วันหยุดนี้ มีซีรีย์ญี่ปุ่น เรื่องปาฏิหารย์โลกใบนี้ที่มีเธอ (Perfect World) เป็นเรื่องราวความรักที่มีความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ให้แก่กันแม้ว่าคนภายนอกจะมองว่าทั้งคู่เหมาะสมกันแล้วหรือ แต่ก็อยู่ที่ใจของทั้งสองจะมีให้แก่กัน เป็นความประทับใจอีกรูปแบบหนึ่งของคำนิยามของความรัก ลองติดตามชมดูนะคะแล้วท่านจะเข้าใจความรักของทั้งคู่

ติดตามชม Perfect World 2019 จากลิ้งค์นี้ คลิกเลย