วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ได้เวียนบรรจบอีกครั้ง เป็นวันคล้ายวันราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[3] เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระเชษฐภคินีคือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระขนิษฐภคินีสองพระองค์คือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี[6]  และทรงมีอัครมเหสี คือ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณพระบรมราชินี พระเจ้าอยู่หัว ร.10 ทรงศึกษาวิชาการทหาร ณ ประเทศออสเตรเลีย [16] ทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงส์สกูล ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย เสร็จแล้ว ทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ (ด้านการทหาร) จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ. 2519 เมื่อนิวัติประเทศไทยทรงรับราชการทหารแล้วทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 46 เมื่อ พ.ศ. 2520 ทรงเข้าศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ. 2525 ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) และ พ.ศ. 2533 ทรงได้รับการศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นวันที่ชาวไทยได้ร่วมกันปิติยินดีในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดีย

วันหยุดนี้มีหนังฝรั่ง เรื่อง Five Feet Apart (ขออีกฟุตให้หัวใจเราใกล้กัน) เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจ เมื่อมองในโลกของคนป่วย แม้เวลาชั่วเสี้ยววินาทีก็มีค่าแล้ว เป็นเรื่องชวนให้ติดตามแล้วคุณจะรู้ว่า เรารักสิ่งใดเราต้องปล่อยวาง

 

ติดตามชมจากลิงก์นี้