ภาพช้อนโลหะต้นแบบ

อย่างที่เคยสอนไปแล้วในวาดเส้นโลหะ กล่าวคือต้องวาดตามขั้นตอนวาดเส้นตามปกติคือ ร่างภาพ ตัดเส้นให้เรียบร้อย จากนั้นเแรเงาน้ำหนักภาพรวมแล้วจึงเก็บรายละเอียด

As I have already taught in the article drawing a metal. Say that, to draw step by step drawing as usual. That is sketch, shade and detailed.

ภาพร่างช้อนโลหะ

เพียงแต่ในการวาดเส้นโลหะวัตถุมันวาวจะต้องสังเกตุแสงสว่างสุด (Highlight) ว่าอยู่ในตำแหน่งใด มีรูปร่างเช่นใด แล้วตัดทอนออกมาวาดให้คล้ายลวดลายของสีขาวที่สอดคล้องไปกับพื้นผิวของวัตถุ โดยเว้นพื้นที่ในส่วนนี้ไว้เมื่อลงน้ำหนักกลางตามโมเดลแสงปกติ.

Just to draw a metallic,  shiny object needs to notice where the highlights is. Have any shape. Then draw out a pattern of white that corresponds to the surface of the object. Leave space in this section when shading.

วาดเส้นช้อนโลหะ

สุดท้ายเก็บรายละเอียดโดยสังเกตุน้ำหนักเข้มซึ่งจะเป็นลวดลายคมชัดเช่นเดียวกับแสงสว่างสุดนั่นเอง

Finally, keep the details by observing the darker weight, which will be a clear pattern as well as the highlights.

หากเราสามารถผสมผสานน้ำหนักของแสงสว่างสุดกับน้ำหนักเข้มให้คละเคล้ากลมกลืนกันผลงานของเราก็จะดูสวยงามน่าสนใจมากทีเดียว.

If we can mix the highlights and the dark to blend in harmony. Our work is very beautiful.

โดยครูจ๋าวาดเส้น

วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

by JarArtTutor

Saturday 8 September 2018

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น