สติ้กเกอร์ไลน์ "พอส"
“พอส” สุนัขผู้ซื่อสัตย์

ขอบคุณที่ช่วยกันอุดหนุนสติ้กเกอร์ไลน์บ้านโพรงไม้ค่ะ >.<
Thank you! for buy our sticker Line.

สารบัญ

 1. ทัศนธาตุ

  1. จุด

  2. เส้น

  3. รูปร่าง

  4. รูปทรง

  5. น้ำหนัก

  6. แสงเงา

  7. สี

 2. ทฤษฎีสี

  1. วงล้อสี

  2. โทนสีเดียว

  3. สีข้างเคียง

  4. สีคู่ตรงข้าม

  5. สีแยกตรงข้าม

  6. สีสามเส้า

  7. สีโทนร้อน

  8. สีโทนเย็น

  9. การกลับค่าน้ำหนักสี

 3. เทคนิคระบายสี

  1. ระบายสีไม้

  2. เปลี่ยนภาพขาวดำให้เป็นสี

  3. ระบายสีโปสเตอร์

  4. ภาพภูเขา

  5. ระบายสีน้ำ

  6. ภาพทะเล

  7. ภาพดอกไม้เล็กๆ

 4. หลักการจัดวางภาพ

  1. กลมกลืน

  2. แตกต่าง

  3. เอกภาพ

  4. สมดุลย์

  5. ลดหลั่น

  6. เนื้อหา

  7. อารมณ์

 5. พื้นฐานออกแบบ

  1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์

  2. ศิลปะตกแต่ง

  3. โมเดิร์น

  4. กราฟฟิค

  5. สัญลักษณ์

  6. แบบตัวอักษร

  7. แบบฟอร์มงานออกแบบ (Sketch Design Layout)

 6. เขียนแบบ

  1. Oblique & Isometric

  2. วัสดุและพื้นผิว

  3. ลงสีสมจริงหนึ่งจุดลับตา

  4. ลงสีสมจริงสองจุดลับตา

  5. ลงสีสมจริงสามจุดลับตา

  6. สัดส่วนร่างกายมนุษย์

  7. สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ

 

สติ้กเกอร์ไลน์ "พอส"
“พอส” สุนัขผู้ซื่อสัตย์

ขอบคุณที่ช่วยกันอุดหนุนสติ้กเกอร์ไลน์บ้านโพรงไม้ค่ะ >.<
Thank you! for buy our sticker Line.