เรียนรู้เรื่องแทนค่าน้ำหนักสี

ตอนกลางคืนไม่มีแสงเราจึงมองไม่ค่อยเห็นสีและได้เรียนรู้เรื่องน้ำหนักขาวดำกับน้ำหนักของสีๆเดียวกันไปแล้ว. ตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้ว รีบลืมตาตื่นขึ้นมาดูสีสันรอบตัวกันเร็ว.

ในแบบฝึกหัดนี้ให้เราลองร่างภาพที่มีช่องหลายๆช่องแบบนี้ ในที่นี้จ๋ายกตัวอย่างเป็นช่องหน้าต่างกับกระจกสีแล้วกัน. นอกจากนี้ยังมีผ้าห่มลายตารางอีกด้วย.  ทีนี้เราลองเขียนตัวเลข 1, 2, 3, 4 ลงไปในช่องต่างๆดูแล้วระบายสีขาว เทา ดำ ให้น้ำหนักต่างกันลงไปที่หนึ่งก่อน.  จากนั้นลองระบายสีอื่นๆตามลงไปที่ตำแหน่งตามตัวเลขต่างๆให้มีนำ้หนักสีตรงกับตัวเลย 1, 2, 3, 4 ที่เรากำหนดไว้แล้วดูนะ.  แบบฝึกหัดนี้จะเป็นการทดสอบว่าพวกเราเข้าใจเรื่องความเข้มของสี หรือระดับน้ำหนักของสีนั้นๆดีแค่ไหน