เรียนรู้เรื่องสีข้างเคียงสีเหลือง

ในการระบายสีให้สวยงาม เทคนิคเลือกใช้สีสดใสที่อยู่ใกล้ชิดกันเป็นเทคนิคที่ง่ายที่สุด.

ตัวอย่างในกรณีนี้ หากสีหลักที่เลือกใช้คือสีเหลืองแล้วล่ะก็ สีที่อยู่ข้างเคียงสีเหลืองจึงหมายถึงสีที่อยู่ใกล้ชิดติดกับสีเหลืองตามวงล้อสีดังภาพ. ในกรณีทฤษฎีสีที่จ๋ากำลังพูดถึง เราจะใช้วงล้อสีที่มีแม่สี 2 ขั้น นั่นคือวงล้อ 6 สีนั่นเอง