เรียนรู้เรื่องอารมณ์

“อารมณ์” ถือเป็นสาระสำคัญของงานศิลปะจนถึงขนาดศิลปินเกือบทั้งหมดใช้เป็นเกณฑ์แบ่งแยกงานศิลปะออกจากงานช่างทั่วไปเลยทีเดียว

ว่ากันว่างานศิลปะที่ดีจะต้องสื่อถึงอารมณ์ได้ ดังนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีสร้างอารมณ์ให้กับภาพวาดกัน.

เริ่มต้นจากให้เลือกสิ่งของขึ้นมา 1 ชิ้น ดังตัวอย่างทางด้านซ้ายมือ. มีบ้าน มีรถ และกล่องสี่เหลี่ยม จากนั้นเปลี่ยนสิ่งไม่มีชีวิตเหล่านี้ให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แสดงความรู้สึกได้กัน.

วันนี้ภูเลือกวาดบ้านกับอารมณ์สีเขียวคือสดชื่น ดังนั้นเราจึงได้ “บ้านสดชื่น” กัน. นี่ไงเห็นมั้ยว่าสร้างสรรค์ภาพวาดด้วยตนเองได้ง่ายๆไม่ยากเลย