วันพ่อ 61

วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ที่เป็นกษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ทรงงานมากมายที่ทำให้ชาวไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่น ๆ  เมื่อวันนี้มาบรรจบครบอีกปี ผู้เขียนและชาวไทยขอระลึกถึงคุณงามความดีที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทยด้วยเทอญ

วันหยุดครั้งนี้ มีหนังญี่ปุ่น เรื่อง Like father Like Son (พ่อครับรักผมได้ไหม) ที่น่าติดตามดู เป็นเรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่อีกรูปแบบหนึ่งของพ่อที่มีต่อลูก  ไม่ว่าลูกจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม ลองดูแล้วท่านจะประทับใจและได้แนวคิดในการดำรงชีวิตของพวกเขา

ดูได้จากลิงก์นี้ 

วันปิยมหาราช 61

วันที่ 23 ตุลาคม 2561  ได้เวียนมาบรรจบอีกรอบ คือ  วันปิยมหาราช  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว          รัชกาลที่ 5  แห่งราชวงศ์จักรี   เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396  เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 4 ในสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้วและเป็นพระองค์ที่ 1 ในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีนาถ เสวยราชสมบัติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง พ.ศ. 2411 มีอัครมเหสี คือ สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ และมีพระราชบุตร 97 พระองค์  ในรัชสมัยของพระองค์ ประเทศไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ทรงให้มีการเลิกทาส ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน  จึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า “พระปิยมหาราช” หรือพระพุทธเจ้าหลวง และกำหนดให้ทุกวันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช ซึ่งมีความสำคัญต่อชาวไทยอย่างใหญ่หลวง

ในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งราชการและภาคเอกชน นักเรียน-นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชนจะมาวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงม้า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และทำบุญตักบาตรอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ และหน่วยงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย จะจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ของพระองค์ อันเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้และระลึกถึงพระองค์ตลอดไป

เนื่องในวันหยุดนี้มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่นำเสนอเรื่องราวบทบาทของไปรษณีย์ ซึ่ง ร.5 ทรงก่อตั้งขึ้นมาได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของชาวไทย แม้แต่ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่บทบาทนี้ก็คงอยู่และพัฒนาไปตามกาลเวลา ได้มีภาพยนตร์ไทยนานนับสิบปีเรื่อง  จม.รักที่ไม่มีวันลืม  (The Letter) ที่มี ดวงกมล ลิ่มเจริญ เป็นโปรดิวเซอร์ช่วงหนึ่งของภาพยนตร์ก่อนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด และมี ผอูน จันทรศิริ  กำกับภาพยนตร์ ซึ่งเป็นเรื่องแรกของเธอด้วย ต้องขอบคุณที่มอบสิ่งที่ดีๆ ผ่านทางภาพยนตร์ให้คนดูรับรู้ได้   เป็นเรื่องราวความรักที่บริสุทธิ์  ที่หวังให้คนรักมีความสุข ไม่เห็นแก่ตัว ให้กำลังใจกัน แม้จะอยู่ต่างที่กัน ก็สามารถบอกผ่าน จม. ซึ่งเป็นสื่อที่จับต้องได้และเราสามารถรู้สึกถึงตัวตน  ความรู้สึกของคนส่งได้ผ่านลายมือของเขา ซึ่งต่างจาก E-mail หรือ Chat ที่เป็นตัวพิมพ์เหมือน ๆ กันหมด หลายคนจึงถือว่า จม. เป็นสื่อที่โรแมนติกมาก ด้วยเหตุนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงประทับใจ ครองใจคนชมได้อย่างลึกซึ้ง กล่าวถึงกันมากแม้เวลาของภาพยนตร์จะนานแล้วก็ตาม   ลองชมนะคะแล้วคุณจะไม่เสียดายเวลาที่มีค่าของคุณเลย

นักแสดงนำ  1.แอน  ทองประสม       2.อรรถพร  ธีมากร

ติดตามได้จากลิงก์นี้ 

ในรัชสมัยของ ร.5 ที่ให้มีโรงเรียนขี้นนั้น ทำให้เห็นจุดเริ่มต้น ที่มีบทบาทสำคัญของคนไทย และคนรุ่นหลัง ได้มีความรู้ ความคิดอ่านที่พัฒนาต่อยอดให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แต่ละยุคสมัย แต่ละประเทศ ที่โรงเรียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา  ผู้เขียนขอแนะนำอีกมุมมองหนึ่งของโรงเรียนประเทศญี่ปุ่น คือซีรีย์เรื่อง Mei-Cham No Shitsuji (คนรับใช้ของเมจัง)  ลองชมดูนะคะว่า มีความแปลกใหม่ และให้ข้อคิดดีๆ แก่เรา

นักแสดงนำ 1.มิสุชิม่า ฮิโร         2.ซาโต ทาเครุ          3.เอคุระ นานะ

ติดตามได้จากลิงก์นี้

 

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์  (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และหม่อมสังวาล (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธย เป็นสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น ( MOUNT AUBURN) รัฐเมสสาชูเขตต์ ( MASSACHUSETTS) ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งต่อมาเป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จสู่พระราชสมบัติตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกับสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระมหาราชวัง  และทั้งสองพระองค์มีพระราชธิดา และพระราชโอรส 4 พระองค์ คือ                 1.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี           2. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ                                       3.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลน                 โสภาคย์                                                                                                                             4.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559  พระองค์ได้สวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร  คือวันที่ 13 ตุลาคม 61 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ 1 ปีของพระองค์ หวนให้ผู้เขียนระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์และโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจอันมากมายที่พระองค์ทรงมอบให้ปวงชนชาวไทย อาทิเช่น  โครงการแกล้งดิน   โครงการปลูกหญ้าแฝก  โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน   โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน   ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล   แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่   โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา   โครงการฝนหลวง   กังหันน้ำชัยพัฒนา  ฯลฯ

ผู้เขียนภูมิใจที่ได้เกิดในรัชสมัยของพระองค์ ที่ได้รับความเป็นอยู่ที่สงบสุข อบอุ่น เหมือนอยู่ในบ้านของตนเอง พระองค์ทรงมีความเมตตา เสียสละ ให้แก่ประชาชนชาวไทย ผ่านทางพระราชกรณียกิจของพระองค์

โดยในวันที่ 13 ต.ค. จะมีกิจกรรมสำคัญ 3 กิจกรรมประกอบด้วย ทำบุญตักบาตร ในช่วงเวลาประมาณ 05.30 – 07.30 น. ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ซึ่งนายกรัฐมนตรี และครม.พร้อมด้วยคู่สมรสจะเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว การแต่งกายสำหรับสุภาพบุรุษเป็นเครื่องแบบปกติขาว ส่วนสุภาพสตรีเป็นชุดไทยอัมรินทร์หรือชุดไทยจิตรลดาโทนสีเหลือง

จากนั้นจะเป็นการวางพวงมาลาและการถวายบังคม โดยนายกฯ จะนำ ครม.วางพวงมาลา เป็นการร่วมพิธีที่บริเวณท้องสนามหลวง กำหนดจัดในเวลา 08.45 – 09.00 น. โดยจะมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วม ซึ่งนายกฯ จะได้นำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพระฉายาลักษณ์

และในช่วงเย็นของวันเดียวกัน เวลาประมาณ 18.00 – 18.45 น. จะเป็นกิจกรรมถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 89 วินาที ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวง โดยนายกฯ ครม.และภริยา เข้าร่วมงานด้วย พร้อมกับการเปิดเพลงพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ เมื่อเพลงจบถือเป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม

วันหยุดนี้  มีซีรีย์ญี่ปุ่น เรื่อง  Veterinarian Dolittle (ดอกเตอร์ดูลิตเติ้ล) เรื่องนี้เอามาจากหนังสือเรื่องคุณหมอดูลิตเติล ของ ฮิวจ์ ลอฟทิง เป็นเรื่องราวของหมอคนหนึ่งในอังกฤษชื่อ จอห์น ดูลิตเติล หมอผู้รักสัตว์  มีงานและสอน เต็มไปด้วยสัตว์นานาพันธ์ เบื่อรักษาคนก็หันมารักษาสัตว์

ในเรื่องจะมีเรื่องราวการรักษาสัตว์หลาย ๆ ชนิด ทำให้เห็นมุมมองการทำงาน วิธีคิดของวงการสัตว์แพทย์  สื่ออารมณ์ที่ให้เห็นถึงความรู้สึกของสัตว์เหมือนครอบครัวของผู้เลี้ยง เป็นความรัก ความผูกพันที่มีให้กัน  สอดแทรกความสนุกสนาน น่ารักของสัตว์ ไว้ได้อย่างลงตัว

นักแสดงนำ   1.โองุริ ชุน  แสดงเป็น สัตวแพทย์ทตโทริ

2.มาโอะอิ โนะอุเอะ  แสดงเป็น ทาจิมะ อาซูกะ

3.ฮิโรกินาริมิยะ  แสดงเป็น สัตว์แพทย์ฮานาบิชิ

 

ติดตามชมจากลิงก์นี้  (หน้ารวมลิงค์ทางเข้าทุกตอน)

วันไหว้พระจันทร์61

วันไหว้พระจันทร์ปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติจีน โดยในบางปี วันไหว้พระจันทร์ จะตรงกับเดือนกันยายน หรือตุลาคม จะเป็นช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวจีนถือปฏิบัติสืบต่อกันมานับพันปี เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงสวยงามที่สุด ถือเป็นวันแห่งความกลมเกลียว สามัคคีกันในวันครอบครัว จะมีการตั้งโต๊ะไหว้เจ้า และร่วมกันแบ่งขนมไหว้แบ่งกินกันในหมู่ญาติ

ในวันนี้จะขอแนะนำซีรีย์ญี่ปุ่นเรื่อง Taiyou no Uta  (Midnight Sun)  ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลิ่นอายของวันไหว้พระจันทร์

ความหมายของ Taiyou no Uta  คือ เสียงเพลงแห่งดวงอาทิตย์  จาก

Taiyo  คือ  พระอาทิตย์    no  คือ คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของของคำหน้าที่อยู่ติดกัน   ส่วน Uta  คือ เสียงเพลง

เป็นเรื่องราวที่หญิงสาวเป็นโรคที่จะใช้ชีวิตภายใต้แสงอาทิตย์ไม่ได้ จึงทำให้เธอพยายามใช้ชีวิตที่ต้องหลีกเลี่ยงรังสีอุลตราไวโอเลต  จึงต้องพักผ่อนนอนกลางวัน ใช้ชีวิตกลางคืน  แต่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ได้พบกับชายหนุ่ม แล้วเกิดเรื่องราวที่น่าติดตาม ลองติดตามดูซิคะ แล้วคุณจะเข้าใจ และเห็นใจพวกเขา

 

ติดตามชมที่ลิงก์นี้  

วันแม่แห่งชาติ 61

วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day)  ตรงกับวันที่  12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย คือเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถหรือแม่ของแผ่นดิน ถือเป็นวันหยุดราชการ

มีการจัดพิธีทางพระพุทธศาสนา จัดให้มีการประกวดคำขวัญวันแม่ เพื่อเป็นเกียรติแก่แม่ ราชการจัดงานประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบรางวัลแม่ดีเด่น

วันแม่แห่งชาติ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ทำให้เราหวนกลับมาระลึกถึงพระคุณของแม่ ผู้ให้กำเนิด เลี้ยงดู  ผู้คอยคุ้มครอง ปกป้องลูก และคอยผลักดันให้ลูกเกิดความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน รวมถึงแม่ของแผ่นดิน เพราะแม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดในชีวิต

ในวันหยุดนี้มีซีรีย์เกาหลี เรื่อง Greatest Marriage  แนะนำให้ชมจะบอกเล่าเรื่องราวความรักของแม่ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งจะสะท้อนสังคมปัจจุบันที่ผู้หญิงมีบทบาทในการทำงานมากขึ้น ส่วนใหญ่ทำให้มองการแต่งงานและมีลูกเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเกินกำลังของตน แล้วถ้าเกิดผู้หญิงที่ไม่แต่งงานแต่มีลูกขึ้นมา สังคมจะมองเธออย่างไร เธอจะตัดสินใจอย่างไรให้ก้าวผ่านไปได้ โดยที่จะกระทบกับลูกได้น้อยที่สุด

นักแสดงนำ

1.พักซีย็อน

2.โนมินวู

3.แบบซูบิน

4.ออมฮยอนคยอง

ติดตามดูได้จากลิงก์นี้

http://clip.teenee.com/series/34859.html

หรือเช่าดูที่  Netflix

วันเฉลิม ร.10

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวารางกูร ตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม นี้ ในปีนี้พระองค์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ภายหลังทรงมีพระราชดำรัสตอบรับคำกราบบังคมทูลเชิญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2559

ในวันนี้ของปีนี้จึงถือเป็นวันสำคัญของชาวไทยที่จะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองและได้รับรู้พระประวัติของพระองค์พอสังเขปด้วยคะ

พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ 28 ก.ค.2495 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ

ทรงมีพระเชษฐภคินี คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระขนิษฐา 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวิชราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2515 ขณะนั้นทรงเจริญพระชนมายุ 20 พรรษา นับเป็นกระบวนการสืบราชสันตติวงศ์ที่ชัดเจนตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ พ.ศ.246

ในวันหยุดวันนี้ มีซีรีย์เกาหลี ที่แนะนำให้ชม คือ เรื่องตามหารักของฉัน (อึนดงยอดรัก)  เดินเรื่องจากพระเอกต้องการที่จะพบกับรักแรกที่พลัดพรากจากกัน จึงต้องการแต่งหนังสือ ชื่อ “อึนดงที่รักของฉัน” เพื่อเป็นหนทางหวังจะได้เจอกับคนรัก คือนางเอก ในระหว่างที่ตามหานั้นจะมีอุปสรรคมากมายที่ต้องเผชิญ ซึ่งก็จะเป็นเสน่ห์ของเนื้อหานำเสนอให้ผู้ชมได้ติดตาม แฝงด้วยข้อคิด วิธีการตัดสินใจ วิธีควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญและวิธีรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น  ลองชมดูซิคะ แล้วคุณจะประทับใจในความรักของพวกเขา

นักแสดง

1.จูจินโม

2.คิม ซารัง

3.คิมแทฮุน

4.Lee Ja-In

5.แบค ซองฮยอน

6.ยุนโซฮี

7.จินยอง

ติดตามเรื่องนี้จากลิงก์

หรือจาก Netflix

 

 

วันเข้าพรรษา 61

ในวันเข้าพรรษาปี 2561 นี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม เป็นที่พระภิกษุเริ่มการอธิษฐานอยู่ประจำในวัน หรือเสนาสนะ ที่คุ้มแดดคุ้มฝน ได้แห่งหนึ่งโดยไม่ได้ค้างแรมที่อื่น ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน เพื่อไม่ให้พระสงฆ์จาริกไปเหยียบย่ำข้าวกล้าในนาของชาวบ้านเสียหาย

ในวันหยุดนี้ ชาวพุทธจะได้ทำบุญ รักษาศีล และชำระจิตใจให้ผ่องใส ในช่วงก่อนวันเข้าพรรษาจะช่วยกันทำความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิ วิหารและอื่น ๆ เมื่อถึงวันเข้าพรรษาก็จะร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องสักการะบูชา ฟังเทศน์ ฟังธรรม และรักษาอะโบสถศีลกันที่วัด บิดามารดาบางท่านก็จะจัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลานของตน โดยถือกันว่าการเข้าบวชเรียนและอยู่จำพรรษาในระหว่างนี้จะได้รับอานิสงส์อย่างสูง และยังมีประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาถวายวัดขึ้นด้วย

วันหยุดนี้ มีซีรีย์ญี่ปุ่น เรื่อง Seigi No Mikata (คุณน้องแสนดีกับคุณพี่นางมารร้าย) ให้ได้ติดตามชม  เป็นเรื่องราวที่น้องสาวเล่าถึงความร้ายกาจที่พี่สาวกระทำกับเธอ แต่กลายเป็นสิ่งที่พี่สาวทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีๆ และสร้างความสุขให้กับคนอื่น ๆ จนเธอได้รับการขนานนามว่า “คนดีมีคุณธรรม”

เรื่องนี้การนำเสนอให้เห็นถึงวิธีคิด การกระทำ ที่คนละขั้ว ได้สะท้อนให้เห็นในแง่คนละมุมมองที่แตกต่าง ขัดแย้ง แต่ก็มีความลงตัว นึกถึงใจเขาใจเรา การอดทน ให้อภัยกัน เอื้อเฟื้อเห็นใจซึ่งกันและกัน ได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้

นักแสดงนำ

1.Shida Mirai

2.Yamada Yu

3.Mukai Osamu

ติดตามเรื่องนี้จากลิงก์นี้

 

วันอาสาฬบูชา 61

วันอาสาฬบูชา ปี 2561 ตรงกับวันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนาอันได้แก่ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”  และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น ถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม  พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

ในวันนี้ ชาวพุทธนิยมกระทำกิจกรรม คือ การทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่วัด เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใส ซึ่งจะทำให้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคนี้ได้อย่างมีความสุข

ในวันหยุดนี้ มีซีรีย์เกาหลีเรื่อง My Mister  ที่แนะนำให้ชม ซึ่งเป็นเรื่องราวตัวละครหลัก อยู่ 2 คน คือ พระเอก และนางเอกที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต่างกัน แต่มีนิสัยใจคอที่คล้ายกัน คนรอบข้างจะมองนางเอกเป็นคนที่น่ากลัว ไม่พูด ไม่ค่อยมีสังคม มีพฤติกรรมแปลกๆ มองแค่ภายนอกแต่โดยเนื้อแท้ของจิตใจนั้น พวกเขามองข้ามไป จึงมีเหตุการณ์ที่ทำให้คนรอบข้างต้องหันมามองเธอใหม่ เป็นเรื่องราวที่ดำเนินเรื่องได้น่าติดตาม ให้ข้อคิดดีๆ ในการนำมาปรับใช้ในชีวิต

นักแสดงนำ

1.อีซอน คยูน

2.IU

ลิงก์สำหรับดูซีรีย์เรื่องนี้ 

ซีรีย์วันวิสาขบูชา61

วันวิสาขบูชา2561 ตรงกับวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถือว่าเป็นวันที่สำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่เกิด 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 ถึงแม้ว่าจะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ คือ

  1. วันที่พระพุทธเจ้าประสูติ     2. วันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้  3. วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน  เพื่อเป็นการระลึกถึง ชาวพุทธจะมีการทำบุญ ฟังธรรมและเวียนเทียนที่วัด

วันหยุดนี้มีซีรีย์ญี่ปุ่น ที่แนะนำให้ชมคือเรื่อง Kaseifu no Mita  ซึ่งแสดงเรื่องราวที่สื่อให้เห็นภาพรวมของสถาบันครอบครัว ผลกระทบได้แรง และชัดเจน

ได้รางวัล

  1. 7Ist  Television Drama Academy Awards
  2. Best Actress
  3. Best Supporting Actor

นักแสดงนำ

  1. นานาโกะ มัทซีชิมะ   แสดงเป็น  มิตะ
  2. ฮีโรกิ  ฮาเซกาว่า        แสดงเป็น  เคอิจิ

ติดตามได้จาก mediabox365.info

มิตะ แม่บ้านพันธุ์แปลก ที่มาภาพ img.priceza.com

 

วันพืชมงคล61

วันพืชมงคงปี 2561 ตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม แรม 15 ค่ำ เดือน 6 มีขึ้นเพื่อให้ขวัญและกำลังใจกับเกษตรกรของชาติ และระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ได้จัดมีพระราชพิธีพืชมงคงจรดพระนังคัลแรกนาขวัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย การประกอบพิธีจะทำขึ้นที่ท้องสนามหลวง โดยมีพิธีทำขวัญเมล็ดพันธ์ุพืชต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกจ้าว ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน ฯลฯ เพื่อให้พันธุ์เหล่านี้ปราศจากโรคภัย และอุดมสมบูรณ์มีความเจริญงอกงาม ส่วนนี้เรียกว่าพิธีพืชมงคง อีกส่วนคือพิธีแรกนาขวัญ โดยเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว เพื่อให้เป็นเครื่องแสดงว่าได้เข้าสู่ฤดูกาลแห่งการทำนา ทำไร่ เพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว

การประกอบพิธีนี้จะถูกกำหนดโดยโหรหลวง จะมีการทำนายปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง ทำนายจากให้พระโคเลือกผ้า และการป้อนพระกระยาหาร ถ้าเลือกสิ่งใดในปีนั้น ๆ ก็จะมีผลต่อความสมบูรณ์ด้วยสิ่งที่พระโคเป็นผู้เลือก

ในวันหยุดนี้ มีซีรีย์ญี่ปุ่นที่น่าชม เรื่องRich Man, Poor Woman

เป็นเรื่องราวของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ทำให้วิถีชีวิตของคนเราปรับเปลี่ยนไปด้วย เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อคนยุคใหม่ ที่จะนำมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนให้สะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  บอกผ่านตัวละครที่ชมแล้วจะเห็นถึงแง่คิด สนุกไปกับพวกเขา

นักแสดงนำ

  1. ชุน โองุริ
  2. ซาโตมิ ฮิชิฮาระ

ดูจากลิงก์นี้