การเดินทางของ…

a journey of little duck.

การเดินทางของเจ้าเป็ดน้อยกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้ว. ถ้าทางเดินโรยด้วยกลีบดอกไม้ก็คงดี. ไหนดูซิว่าดอกไม้แห่งความสุขซ่อนอยู่ตรงไหน.

The journey of little duck is beginning. It would be good if the path was sprinkled with flower petals. Let’s see where the flower of happiness are hidden.

ฝึกวาดภาพการเดินทางของสิ่งมีชีวิตเล็กๆกันเถอะ

Let’s practice drawing the journey of small creatures.