สิ่งมีชีวิตเล็กๆ

เพนกวิ้นตัวนี้ชื่อ “เจ้าเป็ดน้อย”

นี่คือเพนกวิ้นตัวเล็กๆ. ดูอุ้งเท้าขนาดเล็กจิ๋วหลิวของมันสิ. เอ…ว่าแต่ทำไมมันถึงมีชื่อว่า “เจ้าเป็ดน้อย” นะ.

This is a small penguin. Look at his tiny paws. Um…but why is it call “The little duck”

ฝึกวาดภาพสิ่งมีชีวิตเล็กๆกัน

Let’s draw some tiny cratures