เรื่องทั้งหมดโดย ครูสมชาย (Doraemon Physics)

- ครูฟิสิกส์โรงเรียนหัวหิน - ชื่นชอบการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ และอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก - ชอบการถ่ายภาพกิจกรรมโรงเรียนเป็นชีวิตจิตใจ - ปัจจุบัน : เกษียณอายุราชการ อาศัยอยู่ ณ บ้านโพรงไม้หัวหิน กิจกรรม : ปลูกต้นไม้, ต่อเติมบ้าน, ทำงานช่างในโรงรถ

กาลครั้งหนึ่ง ณ โรงเรียนหัวหิน

กาลครั้งหนึ่ง ณ โรงเรียนหัวหิน

คลิกเพื่ออ่านบทความของครูสมชาย