เรื่องทั้งหมดโดย ชวนชม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร สุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี คือ วันที่ 3 มิถุนายน ของปีนี้ได้เวียนมาบรรจบอีกคราหนึ่ง พวกเราชาวไทยได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระองค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ยิ่งยืนนานเทอญ

พวกเราชาวไทย ของพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ

วันหยุดนี้ มีซีรีย์ญี่ปุ่น เรื่อง Shiro demo Kuro Nai Sekai de Panda wa Warau (แพนด้า) เป็นซีรีย์แนว แอคชั่น สืบสวน จิตวิทยา เดินเรื่องน่าติดตามมาก สะท้อนถึงปัญหาของสังคมได้ดี ให้ข้อคิดที่ดี ลองติดตามชมแล้วคุณจะลืมกระพริบตาเลยคะ

https://daisukijdramaplus.com/dramas/shirokuro-thaisub/

วันพืชมงคล 63

วันพืชมงคล คือ วันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรของชาติ อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้มีสืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย การประกอบพระราชพิธีจะกระทำขึ้นที่ท้องสนามหลวง อันประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่มีความแตกต่างกันดังนี้

พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ อาทิ ข้าวเปลือกจ้าว ข้าวเหนียว ข้างฟ่าง ข้าวโพก ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น การประกอบพิธีพืชมงคลก็เพื่อให้พันธ์ุเหล่านั้นปราศจากโรคภัย และอุดมสมบูรณ์ มีความเจริญงอกงามดี

พิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีที่เริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว ซึ่งการประกอบพิธีแรกนาขวัญนี้ก็เพื่อให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ ฤดูกาลแห่งการทำนา ทำไร่ และเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว                                                            ปี 2563 นี้ วันพืชมงคล ตรงกับวันที่ 11 พฤษภาคม                                                                                              ขอขอบคุณข้อมูลจาก  http://event.sanook.com/day/ploughing/                                                                          วันหยุดนี้มีซีรีย์ญี่ปุ่นเรื่อง หยุดโลกเรสเตอรองต์ (Haven) มาให้ติดตาม บอกเล่าเรื่องราวออกแนวตลก  และให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตทั้งอาชีพบริกรที่ต้องมีระยะห่างกับลูกค้า

 ติดตามจากลิงก์นี้ 

วันวิสาขบูชา 63

ปกติวันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือราวเดือนพฤษภาคม แต่หากตรงกับปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน วันวิสาขบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน

ในปี 2563 นี้ วันวิสาขบูชาตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม 

 วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (คือเดือน 6) ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ ในวันวิสาขบูชา ดังนี้

1.เป็นวันประสูติ นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลก  ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี พระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า “สิทธัตถะ”

2. เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มต้นอัสสัตถพฤกษ์ หรือต้นพระศรีมหาโพธิ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา พระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณ 

3. เป็นวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนพุทธศักราช 1 ปี ณ ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา
                ซึ่งในปีนี้ จะมีความพิเศษกว่าปีอื่น ๆ คือเกิดโรคไวรัสโควิด 19 ระบาดทั่วโลก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ฉะนั้น ทางรัฐบาลไทยขอความร่วมมือให้ทางวัดทุกส่วนจัดงานในช่วงวันที่5-6พค.ให้จัดกิจกรรมจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
                วันหยุดนี้ มีหนังญี่ปุ่น เรื่อง Poison Berry In My Brain  เป็นเรื่องราวที่จำลองการทำงานของสมองก่อนที่จะตัดสินใจกระทำการสิ่งใดต้องมีการวิเคราะห์ มีการโหวต อย่างกรณีนี้เขายกตัวอย่างด้านความรักนั้นกว่าจะมีชีวิตคู่ได้นั้น สมองต้องประมวลผล มีการทำงานที่เป็นขั้นตอน อย่างหนัก ถึงจะตัดสินใจได้ เป็นหนังที่แสดงให้เห็นภาพได้ชัดเจน ลองติดตามดูนะคะ เขานำเสนอได้อย่างเข้าใจ

วันฉัตรมงคล 63

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี พระราชพิธีฉัตรมงคล หมายถึง พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร อันใช้เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดินซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก 4 พ.ค. ของทุกปี ในปีนี้พวกเราชาวไทยร่วมกันระลึกถึงวันสำคัญนี้

วันหยุดนี้มีซีรีย์ญี่ปุ่น เรื่อง  Kono Otoko wa Jinsei Saidai no Ayamachidesu ให้ได้ติดตาม เป็นเรื่องแนวตลก นำเสนอออกแนวการ์ตูน  แฝงข้อคิดไว้ด้วย ว่าให้เรามองมุมมองที่มองและพฤติกรรมที่กระทำต่างจากคนส่วนใหญ่กระทำ สวนทางกันนั้น แม้จะเป็นแง่ลบนั้น ทางอีกฝ่ายที่เป็นผู้ถูกกระทำกลับมองว่าดี จริงใจ ได้

ติดตามได้จากลิงก์นี้

 

 

วันแรงงาน 63

          วันแรงงานแห่งชาติ ปี 2563 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ได้มาบรรจบอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้จะพิเศษ ไม่เหมือนครั้งไหน คือ จะไม่มีการจัดงานเพราะเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ขึ้นทั่วโลก ซึ่งเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปติดต่อกัน ทางประธานผู้จัดงานจึงมอบเงินจัดงาน 4.9 ล้านบาท ให้แก่รัฐบาลไทยใช้จ่ายจัดสรรในการแก้ปัญหาไวรัสโควิด 19

               วันหยุดนี้ มีซีรีย์ญี่ปุ่น เรื่อง คุณหมอขากับพยาบาลโขดหิน (Koi wa Tsuzuku yo Dokomase mo) บอกเล่าเรื่องราวความรักของอาชีพของหมอและนางพยาบาล (สอดแทรกความโรแมนติกของทั้งคู่) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อสังคม ในเรื่องได้เห็นการทำงาน ปัญหา วิธีรับมือกับปัญหา แนวคิด ความอดทน เสียสละ มีน้ำใจ เมตตา กว่าที่จะให้คนไข้ได้รับบริการที่ดีได้นั้น พวกคนทำงานในสายงานนี้ต้องผ่านอุปสรรคอย่างไรบ้าง  ติดตามชมแล้วท่านจะหลงรักและเห็นใจพวกเขาคะ

 

ติดตามจากลิงค์นี้   

 

ติดตามเพลงประกอบเพราะๆ พร้อมทำนองเพลงออกแนวสนุกสนาน ความรู้สึกที่มีพลังบวก คะ

 

สงกรานต์ 63

Safe your elderly in Songkran day 2020.

สงกรานต์ปีนี้คือช่วงวันที่ 13-15 เมษายน นี้ เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของชาวไทย รวมทั้งชาวโลกก็ว่าได้ ด้วยโรคไวรัสโควิด 19 ที่ชาวโลก ต้องเผชิญ ทำให้สงกรานต์ปีนี้ ชาวไทยเราต้องร่วมมือ ร่วมใจกันอยู่บ้านและสืบสานวัฒนธรรมนี้ ด้วยการทำกิจกรรมประเพณีนี้ที่บ้านเฉพาะในครอบครัว เช่น การทรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้านพร้อมกับขออธิษฐานให้พวกเราได้ก้าวผ่านเรื่องร้ายๆ นี้ไปด้วยกันอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยสติ ปัญญา ด้วยเทอญ  รดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ที่บ้านโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของญาติผู้ใหญ่ที่สูงอายุ และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

             ฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ได้มีประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2563 ดังนี้ ปีชวด (เทวดาผู้ชาย ธาตุน้ำ) โทศก จุลศักราช 1382 ทางจันทรคติ เป็น อธิกวาร ทางสุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน วันที่ 13 เมษายน เป็น วันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันจันทร์ แรม 6 ค่ำ เดือน 5 เวลา 20 นาฬิกา 48 นาที

             นางสงกรานต์ ทรงนามว่า โคราคะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกปีบ อาภรณ์แก้วมุกดาหาร ภักษาหาร น้ำมัน พระหัตถ์ขวาทรงธนูหรือไม้เท้า พระหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ เสด็จไสยาสน์ลืมเนตร มาเหนือหลังพยัคฆะ เป็นพาหนะ วันที่ 16 เมษายน เวลา 09 นาฬิกา 24 นาที 36 วินาที เปลี่ยนจุลศักราช ใหม่ เป็น 1382 ปีนี้ วันพฤหัสบดี เป็น ธงชัย , วันอาทิตย์ เป็น อธิบดี , วันพุธ เป็น อุบาทว์ , วันอังคาร เป็น โลกาวินาศ

ปีนี้ วันศุกร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ตกในเขาจักรวาล 250 ห่า นาคให้น้ำ 1 ตัว เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ ๐ ชื่อ ปาปะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล 1 ส่วน เสีย 9 ส่วน มหาชนร้อนใจด้วยอาหารแล เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีวาโย (ลม) น้ำน้อย

วันหยุดนี้ มีซีรีย์ญี่ปุ่น เรื่อง Unnatural ที่เป็นเรื่องราวสะท้อนสังคมของบทบาทอาชีพแพทย์นิติเวช ที่น่าติดตามจนแทบจะไม่กระพริบตาเลยคะ  และสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่พวกเรากำลังเผชิญ ให้ทั้งความรู้ ข้อคิดดี ๆ แนวทางการแก้ไข ของสังคมด้วยคะ

 

ติดตามชมจากลิงก์นี้  

มีเพลงประกอบที่เพราะ และเนื้อหาที่ประทับใจ

ขอขอบคุณข้อมูลประวัติสงกรานต์ จาก sanook.com คะ