คลังเก็บหมวดหมู่: mini space to share Knowledge

รวบรวมบทความความรู้
จะดีแค่ไหนถ้าหากเราเข้าใจได้ตรงกัน. มาช่วยกันสรุปเรื่องยากๆให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเถอะ.

โครงการดีๆติวฟรีวาดเส้นครั้งที่ 1 เกริ่นนำ

 

ติวฟรีวาดเส้น เกริ่นนำ

วิชาวาดเส้นถือเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานหลายอาชีพในสายศิลปะ และยังมีประโยชน์ต่อทุกคนในทางอ้อม จึงถือว่าเป็นความรู้ที่มีประโยชน์กว้างขวางมาก

ในฐานะที่ผู้เขียนซึ่งริเริ่มบทความปันความรู้นี้เป็นผู้ทำงานในสายอาชีพศิลปะ ก็จะขอเริ่มต้นบทความในชุด “โครงการดีๆ ติวฟรีวาดเส้น” เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อทางด้านศิลปะและการออกแบบ และผู้ที่สนใจฝึกพื้นฐานทางศิลปะด้วยเหตุผลต่างๆ นาๆ ด้วย.

โครงการดีๆติวฟรีวาดเส้น

โครงการดีๆ ติวฟรีวาดเส้น

สารบัญ