Categories
วาดเส้น ศิลปะ

ฝึกร่างภาพสัตว์

อย่างที่บอกว่าช่วงนี้จะเริ่มกางหนังสือที่มีในบ้านแล้วฝึ […]

Categories
วาดเส้น ศิลปะ

ฝึกวาดหมา

ช่วงนี้พอจะมีเวลาว่าง เลยหยิบหนังสือ How to draw MANGA […]

Categories
ภาคผนวก-บทความวาดเส้น

วาดเส้นโลหะช้อนขนาดจิ๋ว

อย่างที่เคยสอนไปแล้วในวาดเส้นโลหะ กล่าวคือต้องวาดตามขั้ […]

Categories
ภาคผนวก-บทความวาดเส้น

วาดเส้นนกกระดาษ

หลังจากห่างหายจากบทความวาดเส้นมาหลายสัปดาห์ พอดีเมื่อสั […]

Categories
ภาคผนวก-บทความวาดเส้น

ฝึกร่างภาพและแรเงาสี่เหลี่ยมซับซ้อน

หลังจากที่เรียนพื้นฐานทัศนียภาพของกล่องสี่เหลี่ยมไปบ้าง […]

Categories
ภาคผนวก-บทความวาดเส้น

คุณค่าของการวาดรูปที่แท้จริงอยู่ที่การสังเกต

คุณค่าที่แท้จริงของการได้วาดรูปก็คือการได้สังเกต ได้มอง […]