Welcome

ฝึกร่างภาพและแรเงาสี่เหลี่ยมซับซ้อน

หลังจากที่เรียนพื้นฐานทัศนียภาพของกล่องสี่เหลี่ยมไปบ้าง […]

คุณค่าของการวาดรูปที่แท้จริงอยู่ที่การสังเกต

คุณค่าที่แท้จริงของการได้วาดรูปก็คือการได้สังเกต ได้มอง […]

โครงการดีๆติวฟรีวาดเส้นครั้งที่ 11 วาดเส้นดินสอ

หุ่นดินสอที่ใช้เป็นแบบ โครงการดีๆติวฟรีวาดเส้น#9 วันนี้ […]

error: Content is protected !!