Categories
ภาคผนวก-บทความวาดเส้น

คุณค่าของการวาดรูปที่แท้จริงอยู่ที่การสังเกต

คุณค่าที่แท้จริงของการได้วาดรูปก็คือการได้สังเกต ได้มอง […]

Categories
ภาคผนวก-บทความวาดเส้น

สอนวาดมือ

วันนี้มีนักเรียนมาฝึกวาดภาพมือ สอนเดี่ยวเลยมีเวลามากหน่ […]

Categories
ภาคผนวก-บทความวาดเส้น

โครงการดีๆติวฟรีวาดเส้นครั้งที่ 11 วาดเส้นดินสอ

หุ่นดินสอที่ใช้เป็นแบบ โครงการดีๆติวฟรีวาดเส้น#9 วันนี้ […]

Categories
ภาคผนวก-บทความวาดเส้น

โครงการดีๆติวฟรีวาดเส้นครั้งที่ 10 วาดเส้นช้อนโลหะ

  โครงการดีๆ ติวฟรีวาดเส้น #8 ของใกล้ตัวสุดเนี๊ยบ […]

Categories
ภาคผนวก-บทความวาดเส้น

โครงการดีๆติวฟรีวาดเส้นครั้งที่ 9 วาดเส้นขวดน้ำ

แบบฝึกหัดวันนี้เป็นขวดน้ำ สิ่งที่เราจะได้ฝึกคือวัตถุที่ […]

Categories
ภาคผนวก-บทความวาดเส้น

โครงการดีๆติวฟรีวาดเส้นครั้งที่ 8 วาดเส้นกระดาษหนังสือพิมพ์

โครงการดีๆติวฟรีวาดเส้นครั้งที่ 6 เรื่องของใกล้ตัวสุดเน […]