บทความชุดวาดเส้นเป็นกฎหมายนี้เป็นเพียงสมุดเลกเชอร์ที่เกิดจากการอ่านเรียนรู้ทำความเข้าใจด้วยตนเองเป็นส่วนมาก หากมีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย. และหากจะกรุณาแจ้งข้อความที่ผู้เขียนเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อน หรือไม่เหมาะสมไปจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง, จ๋า

ความซื่อสัตย์สุจริต ทำให้ชีวิตมีคุณค่า.
Honesty makes life worthwhile.

จะดีแค่ไหนถ้าเราเข้าใจกฎหมาย

ถ้าการวาดภาพจะช่วยให้เข้าใจสิ่งที่ยากและซับซ้อนให้ง่ายดายขึ้นก็คงจะดีมาก. เราลองมาวาดเส้นเป็นกฎหมายกันเพื่อให้เราเข้าใจได้ตรงกันมากขึ้น. มาเรียนรู้วิชากฎหมายกันเถอะ.

สารบัญ


อ้างอิง

  • เอกสารการสอนของมสธ.