วาดเส้นเป็นกฎหมาย

ความซื่อสัตย์สุจริต ทำให้ชีวิตมีคุณค่า.
Honesty makes life worthwhile.

จะดีแค่ไหนถ้าเราเข้าใจกฎหมาย

ถ้าการวาดภาพจะช่วยให้เข้าใจสิ่งที่ยากและซับซ้อนให้ง่ายดายขึ้นก็คงจะดีมาก. เราลองมาวาดเส้นเป็นกฎหมายกันเพื่อให้เราเข้าใจได้ตรงกันมากขึ้น. มาเรียนรู้วิชากฎหมายกันเถอะ.

คลิกเพื่ออ่านบทความวาดเส้นเป็นกฎหมายกัน

สารบัญ


อ้างอิง

  • เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 2 : ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย = Commercial law II : loans, deposits, agents and insurance/สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.–ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 หน่วยที่ 1-7