ต้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสหันข้างคือหันด้านสันเข้าหาเรา พยายามจัดอย่าให้มุมของสันด้านหน้าตรงกับมุมของสันด้านหลัง และจัดให้แต่ละระนาบมีความเข้มไม่เท่ากันจะทำให้ภาพดูมีมิติ.

เริ่มจากกะขนาดของภาพวาดให้พอดีกับหน้ากระดาษ

จากนั้นร่างเส้นรอบรูปขึ้นมาคร่าวๆ

ในขั้นตอนนี้อาจมีการลบเส้นร่างเดิมออกเพื่อปรับขนาดสัดส่วนให้ตรงกับแบบมากขึ้นก็ได้

เขียนรายละเอียดด้านในและปรับเส้นร่างให้สมจริงตามหลักทัศนียภาพและตรงตามแบบที่ตาเห็นมากขึ้นด้วย

ตัดเส้นให้เรียบร้อย ในการวาดเส้นจริงอาจลบเส้นร่างเดิมออกให้จางที่สุดจนแทบมองไม่เห็นแล้วค่อยตัดเส้นซ้ำขึ้นมาเพื่อความเรียบร้อย.

แรเงาน้ำหนักภาพรวมคร่าวๆเป็นเหมือนแผนที่นำทาง โดยแบ่งนำ้หนักให้แตกต่างกันประมาณ 3-4 นำ้หนัก ก็มากพอทำให้ภาพวาดดูมีมิติแล้ว.

เก็บรายละเอียดโดยการใช้ปลายดินสอที่แหลมขึ้นแรเงาไล่ระดับนำ้หนักในจุดต่างๆจนทำให้ได้นำ้หนักเข้มสุดกระจายไปทั่วทั้งงาน.

ภาพเคลื่อนไหววิธีการวาดสี่เหลี่ยมหันข้าง
คลิปวีดีโอสาธิตขั้นตอนการวาดเส้นสี่เหลี่ยมหันข้าง