ภาพต้นแบบสี่เหลี่ยม

ต้นแบบสี่เหลี่ยมจากมุมสูง หรือมุมกด(ทรด) ในรูปแบบนี้จะใช้หลักทัศนียภาพแบบสามจุดลับตา

ขั้นตอนที่ ๑ ร่างภาพ

ขั้นตอนที่ ๒ แรเงา

ขั้นตอนที่ ๓ เก็บรายละเอียด

วีดีโอสาธิตวาดเส้นสี่เหลี่ยม ตอนที่ ๓