สารบัญ

 1. ร่างภาพ

  1. ฝึกเส้น

  2. พื้นฐานทัศนีย์ภาพ

  3. ร่างภาพสี่เหลี่ยม

  4. ร่างภาพทรงกระบอก

  5. ร่างภาพทรงกรวย

  6. ร่างภาพทรงกลม

  7. ร่างภาพเรขาคณิตรวม

 2. แรเงา

  1. ฝึกแรเงาระดับน้ำหนัก (Gray Scale)

  2. แรเงาสี่เหลี่ยม

  3. แรเงาทรงกระบอก

  4. แรเงาทรงกรวย

  5. แรเงาทรงกลม

  6. แรเงาเรขาคณิตรวม

  7. หุ่นกระดาษพับ

 3. หุ่นนิ่ง

  1. หุ่นผ้า

  2. วัตถุมันวาว

  3. วัตถุโปร่งใส

  4. วัตถุที่มีสีสัน

  5. วัตถุที่มีลวดลาย

  6. วัดถุที่มีพื้นผิว

  7. วัตถุที่มีรายละเอียดมาก

 4. วาดคน

  1. มือ

  2. คนด้านหน้า

  3. คนด้านข้าง

  4. คนด้านเฉียง

  5. ผู้หญิง

  6. เด็ก

  7. คนสูงวัย

 5. วาดฉาก

  1. หนึ่งจุดลับตา

  2. สองจุดลับตา

  3. สามจุดลับตา

  4. ทางโค้ง/ทางเลี้ยว

  5. ทางเนินขึ้น/เนินลง

  6. ธรรมชาติ

  7. ฉากในจินตนาการ

 6. วาดภาพคนเหมือน

  1. หุ่นเหลี่ยม

  2. หุ่นเหลี่ยมด้านข้าง

  3. ตา

  4. จมูก

  5. ปาก

  6. หู

  7. ใบหน้าเฉียง