ดอกไม้หรือกังหันลม

ดอกไม้อะไรนะ มีกลีบดอกแค่ 3 กลีบ หรือว่านี่คือกังหันลมกันแน่. มาเรียนรู้วิธีการวาดสามเหลี่ยมด้านเท่ากันเถอะ

What flower? It only has 3 petals. Or is this a wind mil? Let’s learn how to draw an equilateral triangle.