ม้ากับดอกไม้

เจ้าเป็ดน้อยมองเห็นม้าวิ่งไปมาอยู่ในคอก. มันจึงถามออกไปว่า เอ่อ… ขอโทษนะ ท่านทราบทางไปหาดอกไม้แห่งความสุขของฉันไหม ? 

ม้าตอบว่า ฉันไม่รู้เส้นทางไปหรอก รู้แต่เพียงว่า หากเธอช่วยพังคอกที่กั้นฉันไว้ออก ฉันจะช่วยพาเธอไปทุกหนทุกแห่งที่เธออยากไปบนโลกนี้. เจ้าม้าเตะคอกกั้นของตนเองออกแล้ววิ่งไปบนทุ่งหญ้าไกลสุดตา.

ขอรอยยิ้มจงอยู่กับตัวเธอเสมอ โลกภายนอกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิด แล้วเราจะพบเพื่อนฝูงตลอดทาง.

เป็ดน้อยยิ้มรับพร้อมเดินทางต่อไปโดยปราศจากความกลัวและยิ้มรับกับทุกสิ่งที่ต้องเผชิญระหว่างทาง.

The little duck saw a horse run back and forth in a stable. He then asked if, uh … Sorry, do you know the way to find the flower of my happiness?
The horse replied that I didn’t know the route. Know only that If you help break the barrier that separates me I will take you wherever you want to go on this earth. The horse kicked out his own barricade and ran on a field far away.
Ask for a smile, stay with you always The outside world is not as scary as we think. And we will meet friends along the way.
The little duck smiled, ready to proceed without fear and smiled with everything that had to be encountered on the way.

คลิกเพื่อฝึกวาดภาพม้ากับดอกไม้

Click to practice drawing HORSE AND FLOWER.