แบบฝึกวาดรูป “ม้ากับดอกไม้”

หลังจากที่เราได้วาดสิ่งต่างด้วยรูปร่างวงกลมและสามเหลี่ยมกันมาแล้ว วันนี้เราจะลองใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมกันบ้าง. วันนี้จ๋าจึงชวนวาดม้า.

เริ่มจากวาดหัวของม้าก่อน กะขนาดและตำแหน่งดีๆล่ะ อย่าให้ตกขอบหรือเขียนไม่พอนะ.

วิธีการวาดภาพ “ม้ากับดอกไม้” ขั้นตอนที่

วันนี้จ๋าประยุกต์ใช้วงกลมขึ้นโครงม้าทั้งส่วนหัว ตัว และก้น และเส้นตรงเชื่อมต่อวงกลมแต่ละอันเข้าด้วยกันเป็นใบหน้า คอ และลำตัว.

วิธีการวาดภาพ “ม้ากับดอกไม้” ขั้นตอนที่

ต่อมาก็วาดขาของม้าลงไป ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง.

วิธีการวาดภาพ “ม้ากับดอกไม้” ขั้นตอนที่

แถมตะกร้าให้หนึ่งอันนะ. วาดวงรีเป็นปากตะกร้ากับก้นตะกร้าก่อน จากนั้นเชื่อมเส้นทั้งสองเข้าด้วยกันเป็นตัวตะกร้า.

ตัดเส้นเสร็จแล้ว ลงสีได้เลย

คลิปวีดีโอสาธิตวิธีการวาดภาพ “ม้ากับดอกไม้”