ขั้นตอนการวาดภาพสุนัขน้อยบนทุ่งหญ้า

ภาพวาดสุนัขน้อยในทุ่งหญ้าผลงานของนักเรียนภู.
the little dog in the meadow

the little dog in the meadow line.

 

the little dog in the meadow sketch.
How to draw the little dog in the meadow step 1

ขีดเส้นเป็นก้นให้สุนัขยาวประมาณ 5 ซม. จากนั้นแบ่งครึ่งเพื่อเขียนสามเหลี่ยมด้วยวงเวียนด้วยเส้นโค้ง. ขึ้นโครงเป็นตัวสุนัข

How to draw the little dog in the meadow step 2

วาดหัวให้สุนัขโดยใช้วงกลมเป็นโครงร่าง

How to draw the little dog in the meadow step 3

วาดตัวให้สุนัขด้วยรูปร่างอย่างง่ายเช่นวงกลมและวงรี

How to draw the little dog in the meadow step 4

วาดพื้นหญ้าด้วยขีดอย่างง่ายๆ

How to draw the little dog in the meadow step 5

ตกแต่งพื้นหลังด้วยดอกไม้

เท่านี้ก็เสร็จแล้ว ลงสีกันได้เลย.