Lions in the flower field

สิงโตในทุ่งดอกไม้

เจ้าเป็ดน้อยมองเห็นสิงโตยืนอยู่ในทุ่งดอกไม้จึงเข้าไปถามสิงโตว่า มันจะพบดอกไม้แห่งความสุขได้ที่ไหน.  “สิงโตตอบว่า ไม่ทราบทางไปหาดอกไม้ที่เจ้าว่า รู้แต่เพียงว่า หากมีจิตใจที่หนักแน่น กล้าหาญ และมั่นคง เจ้าก็จะได้พบกับสิ่งที่เจ้าต้องการ”

เจ้าเป็ดน้อยเดินทางต่อไปด้วยใจที่มุ่งมั่น จะคงความกล้าหาญไว้ดังที่สิงโตว่า.

ดูขั้นตอนการฝึกวาดภาพ “สิงโตในทุ่งดอกไม้” คลิกเลย

Lions in the flower field Line