Gradient gray scale

เมื่อเราสามารถแรเงาระดับน้ำหนักแสงเงา (gray scale) แบบแยกแต่ละระดับน้ำหนักออกจากกันได้อย่างชัดเจนแล้ว ทีนี้เราลองมาไล่ระดับให้เรียบเนียนสวยงามดูกันบ้างดีกว่า

ขั้นตอนที่ ๑ ตีกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อกำหนดพื้นที่สำหรับฝึกแรเงาให้มีความกว้างเท่าเดิมไว้ใต้ ระดับน้ำหนัก (gray scale) อันก่อนหน้านี้ที่วาดเสร็จไปแล้ว เพื่อจะได้เทียบดูน้ำหนักได้.

ขั้นตอนที่ ๒ แรเงาด้วยข้างดินสอไล่ระดับน้ำหนักจากอ่อนไปเข้ม

ขั้นตอนที่ ๓ แรเงาเก็บรายละเอียดให้เป็นลายเส้นด้วยปลายดินสอ

แรเงาซ้อนเส้นในส่วนที่ต้องการให้เข้มขึ้นทับขึ้นมา

ซ้อนทับกันจนกระทั่งได้น้ำหนักเข้มเช่นเดียวกับระดับน้ำหนักต้นแบบด้านบน

วีดีโอสาธิตการฝึกแรเงาตอนที่ ๒