ก่อนเริ่มวาดภาพถ้าเราสามารถแรเงาได้เรียบร้อย ตอนวาดจะออกมาสวยทำให้รู้สึกได้กำลังใจมากเลยล่ะ ดังนั้นเรามาตั้งใจฝึกแรเงานำ้หนักต่างๆกันก่อนเถอะ.

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ How_to_drawing_gray_scale_step1.png

ในขั้นแรกให้เราลากกรอบสี่เหลี่ยมแนวยาวด้วยมือเปล่าโดยไม่ใช้ไม้บรรทัด จะได้ฝึกคุมเส้นไปในตัว จากนั้นแบ่งช่องออกทีละครึ่งจนได้แปดช่องเท่าๆกัน.

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ How_to_drawing_gray_scale_step2-1.png

อันนี้เป็นตัวอย่างสาธิตการแรเงาแบบผู้เริ่มต้น อย่างง่ายที่สุดคือทำช้าๆทีละขั้น. โดยระบายทีละชั้น เริ่มจากชั้นแรกด้านบนสุดเว้นช่องขาวไว้หนึ่งช่องแล้วระบายช่องถัดมาจนถังช่องสุดท้ายให้นำ้หนักต่างกับสีขาวตลอดแนว. ต่อมาให้ระบายตั้งแต่ช่องที่สามให้มีนำ้หนักต่างกับช่องที่สองตลอดแนว ทำซ้ำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนแต่ละช่องมีนำ้หนักแตกต่างกัน. โดยในขั้นตอนนี้เราจะใช้ข้างดินสอแรเงาเป็นน้ำหนักภาพรวมก่อน. เส้นดินสอจะทู่และระบายได้อย่างรวดเร็ว.

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ How_to_drawing_gray_scale_step3.png

ในขั้นตอนนี้จะใช้ปลายดินสอเก็บรายละเอียด โดยเขียนโชว์เป็นลายเส้นอย่างละเอียดเรียบร้อย ไล่เรียงมาโดยใช้นำ้หนักมือทำให้เข้มขึ้นเรื่อยๆ. ในทางปฏิบัติแล้วตั้งแต่น้ำหนักช่องที่ห้าเป็นต้นมาการใช้น้ำหนักมือกดจะไม่สามารถทำให้น้ำหนักต่างกันได้มากนัก จึงอาจต้องมีการซ้อนเส้นเพื่อให้เข้มขึ้น โดยทั้งนี้เราจะใช้เส้นที่มีทิศทางแตกต่างกันเล็กน้อยซ้อนกัน จึงจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดี. ทำเช่นนี้ซ้ำไปจนถึงนำ้หนักเข้มสุดช่องที่แปด.

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ gray_scale_practice_step16_finish.png
Gray Scale

เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการฝึกแรเงาแบบเนี๊ยบๆแบบแยกให้เห็นแต่ละระดับน้ำหนักชัดเจนเป็นขั้นๆ

วีดีโอสาธิตการฝึกแรเงา ตอนที่ ๑