Welcome

คุณชอบรองเท้าแบบไหน?

บันทึกวันพุธที่22 .. 2562 “คุณชอบรองเท้าแบบไหน?”

ผู้คนมากหน้าหลายตาเดินผ่านไปมาให้ขวักไขว่กันทุกวันไม่เว้นวายแต่สายตาของเราจับจ้องเพียงใบหน้าท่าทางเท่านั้นยากที่จะสังเกตเห็นสิ่งสำคัญเบื้องล่างลงไป. ทุกคนเดินเร็วมากยากที่จะมองเห็นว่าสิ่งที่พวกเขาสวมใส่อยู่คืออะไรนอกจากรองเท้ามันก็แค่รองเท้าเท่านั้นเอง

ช่างน่าเบื่อเสียจริงๆที่ต้องใส่รองเท้าออกมาเดินทุกๆวันไม่เป็นไรผมเข้าใจคุณนะบางทีผมอาจยังไม่ใช่รองเท้าคู่ที่ถูกใจคุณ

คุณอาจมีรองเท้าเป็นหมื่นเป็นพันคู่เพื่อสร้างสีสันให้กันชีวิตที่แสนน่าเบื่อผมเข้าใจบางทีผมอาจนิ่งเรียบเกินไปเกินกว่าที่จะทำให้คุณหันมาสนใจมองรองเท้าอย่างผม.

ขอยอมเป็นหนึ่งในรองเท้านับล้าน ที่รอให้คุณเลือกใส่มัน

I would like to be one of the millions of shoes that are waiting for you to choose to wear it.

error: Content is protected !!