ผมสุขใจแม้ไม่อาจมีคุณ

ผมสุขใจแม้ไม่อาจมีคุณ

ถึงแม้ว่าคุณไม่อาจอยู่กับผม. ถึงแม้ว่าเราไม่อาจอยู่ร่วมกันแต่ขอให้คุณโปรดรู้ไว้ว่าผมจะอยู่คนเดียวให้ได้. ผมสบายดีและคุณไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นกังวลสิ่งใดเลย. เพราะผมจะเข้มแข็งและอยู่ให้ได้. ผมสุขใจแม้ไม่อาจมีคุณ

I am happy even without you.

Even though you may not be with me.  Although we may not be together, but I would like you to know that I will be alone.  I’m fine and you don’t have to worry about anything.  Because I will be strong and able to live.  I am happy even without you.

error: Content is protected !!