Categories
"Love"

เป็นกำลังใจให้คุณเสมอ

ชีวิตแท้จริงที่ดูซับซ้อนอาจเรียบง่ายกว่าที่ตาเห็นครับ. ขอเพียงเรามองเห็นประโยชน์สุดท้ายคือสิ่งที่ต้องการของแต่ละคนออกคุณก็จะรู้ว่าเบื้องหลังการกระทำที่ซับซ้อนของเขานั้นคืออะไร. ถ้าหากคุณยังมองไม่เห็นนั่นไม่ได้แปลว่ามันยากแต่มันอาจเป็นเพราะคุณอยู่ใกล้กับเขาจนเกินไป. ถ้าคุณได้ถอยออกมาดูห่างๆในวันที่คุณอาจหลงลืมความรู้สึกช่วงเวลานั้นไปแล้วคุณอาจจะเริ่มมองเห็นความเป็นจริงที่อยู่ในใจว่าสิ่งสุดท้ายที่เขาต้องการคืออะไรก็ได้ครับ.

ถ้าหากว่าคุณรู้สึกเหนื่อยคุณก็แค่บอกออกมาตรงๆว่าเหนื่อย

ถ้าหากคุณรู้สึกไม่สบายคุณก็บอกกับผมว่าป่วยไม่สบายนะ

ถ้าหากคุณเสียใจคุณก็พูดกับผมมาตรงๆได้ว่าคุณเสียใจ

ผมไม่อาจทำให้คุณหายเหนื่อย, ผมไม่อาจรักษาคุณให้หายจากโรคภัยที่คุกคามคุณ, และถึงแม้ว่าผมไม่อาจช่วยให้คุณหายจากความเศร้าโศกเสียใจแต่ผมจะอยู่เป็นเพื่อนคุณรับฟังคุณในวันที่คุณอาจเหนื่อยที่สุด, ท้อใจที่สุด, ไม่สบายกายเป็นที่สุด. แค่ขอให้ผมได้เป็นกำลังใจให้คุณเสมอไม่ว่าอยู่ในฐานะอะไรนะครับ.

“ขอแค่ให้ผมได้เป็นกำลังใจให้คุณเสมอ ไม่ว่าอยู่ในฐานะอะไรนะครับ”

May I always be your support. No matter what position I am.