Categories
"Love"

เพราะคุณคือคนพิเศษสำหรับผมครับ

คนพิเศษ

เรื่องของความรักเป็นเรื่องที่อยู่ในมิติของเวลาครับ. เธอความคิดถึงของคุณมีอยู่อย่างจำกัดคุณจะเลือกมอบมันให้กับใครก่อนเป็นคนแรก.

แน่นอนผมรู้ผมเข้าใจถ้าคนคนนั้นไม่อาจเป็นผมตัวผมไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้สำคัญครับเพราะมันไม่อาจเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ผมหยุดคิดถึงคุณ.

คุณจะเป็นคนแรกที่ผมคิดถึงทุกเช้าที่ลืมตาตื่นผมจะใช้เวลาทุกวินาทีแรกของทุกวันไปกับการคิดถึงคุณ. เวลาที่เหลือทั้งหมดในชีวิตในส่วนที่เป็นของผมผมจะมอบให้คุณทั้งหมดเป็นคนแรกไม่มีเหลือเผื่อให้ใครอีก.

เพราะคุณคือคนพิเศษสำหรับผมครับ

เพราะคุณคือคนพิเศษสำหรับผมครับ

Because you are a special person for me.