Categories
"Love"

แผ่นหินหรือพื้นทราย

การก้าวเดินไปบนพื้นที่ใดๆมักจะทิ้งรอยเท้าไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เฉกเช่นเดียวกับการก้าวเข้าไปในชีวิตของใครสักคนทุกความสัมพันธ์มักเหลือร่องรอยทิ้งไว้ในใจเสมอ

คุณอาจเลือกเก็บมันประทับไว้ในความทรงจำราวกับรอยพิมพ์หินหรือคุณอาจจะปล่อยให้มันลบเลือนไปเหมือนรอยเท้าที่สลายหายไปบนพื้นทรายตามแรงลมและคลื่นที่ซัดสาด. เราเลือกที่จะลืมหรือเก็บใครสักคนไว้ได้ครับ

ให้ผมได้เป็นบันทึกที่เอาไว้เก็บร่องรอยความคิดถึงที่คุณมีต่อผมแม้ในช่วงขณะหนึ่งเถอะครับ

May I be a notebook to keep traces of your remembrance that you have for me, even for a period of time.