Categories
ภาคผนวก-บทความวาดเส้น

ฝึกร่างภาพและแรเงาสี่เหลี่ยมซับซ้อน

หลังจากที่เรียนพื้นฐานทัศนียภาพของกล่องสี่เหลี่ยมไปบ้าง […]

Categories
ชวนชม รวบบทความทั้งหมด

ซีรีย์วันวิสาขบูชา61

วันวิสาขบูชา2561 ตรงกับวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม ขึ้น 15 […]

Categories
รวบบทความทั้งหมด สร้างสรรค์เว็บไซต์

การตั้งตารางเวลาสำหรับโพสต์บทความในเวิร์ดเพรส

เป็นคำสั่งที่เรียกได้ว่าถ้าใครที่เสียเงินเช่าเว็บมาไม่ใ […]

Categories
ภาคผนวก-บทความวาดเส้น

คุณค่าของการวาดรูปที่แท้จริงอยู่ที่การสังเกต

คุณค่าที่แท้จริงของการได้วาดรูปก็คือการได้สังเกต ได้มอง […]

Categories
ภาคผนวก-บทความวาดเส้น

สอนวาดมือ

วันนี้มีนักเรียนมาฝึกวาดภาพมือ สอนเดี่ยวเลยมีเวลามากหน่ […]

Categories
รวบบทความทั้งหมด สร้างสรรค์เว็บไซต์

การสร้างเรื่องใหม่ในเวิร์ดเพรส

ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของโปรแกรม wordpress เลยค่ะ เพราะกา […]