วันคริสต์มาส 61

ในช่วงวันคริสต์มาสปีนี้ ซึ่งเป็นวันหยุดยาว เรามาทำความรู้จักกับวันนี้กันว่าเป็นวันสำคัญกับชาวโลกกันคือ การฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เป็นวันฉลองที่มีความสำคัญ และมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง เพราะชาวคริสต์ถือว่า พระเยซูมิใช่เป็นแต่เพียงมนุษย์ธรรดาๆ ที่มาเกิดเหมือนเด็กทั่วไป แต่พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด และมีพระธรรมชาติเป็นพระเจ้า และเป็นมนุษย์ในพระองค์เอง การบังเกิดของพระองค์ จึงเป็นเหตุการณ์พิเศษ ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วย

คริสต์มาส เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งในศาสนาคริสต์ มิใช่เป็นวันสำคัญฝ่ายร่างกายจัดงาน รื่นเริงภายนอกเท่านั้น ซึ่งเป็นแต่เพียงเปลือกนอกของการฉลองคริสต์มาส แต่แก่นแท้อยู่ที่ความรัก ของพระเจ้าที่ มีต่อโลกมนุษย์ นั่นคือ พระเจ้าทรงรักมนุษย์ มากจน ถึงกับยอมส่งพระบุตรแต่องค์เดียว ของพระองค์ ให้มาเกิดเป็น มนุษย์ มีเนื้อหนังมังสา ชื่อว่า “เยซู”  การที่พระเจ้าได้ถ่อมองค์ และเกียรติ ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากการเป็นทาส ของความชั่ว และบาปต่างๆ นั่นเอง ดังนั้นความสำคัญของวันคริสต์มาสจึงอยู่ที่การฉลองความรักที่พระเจ้ามีต่อโลกมนุษย์ อย่างเป็นจริง เป็นจัง และเห็นตัวตนในพระเยซูคริสต์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ มากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น

          มาทำการรู้จักตัวจริงของซานตาครอส คือ นักบุญนิโคลัสซึ่งเป็นบาทหลวงในตุรกี ช่วงคริสต์ศตวรรษที่สี่ ผู้ขึ้นชื่อในเรื่องความใจดี โดยเฉพาะกับเด็กๆ ต่อมาท่านเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วฮอลแลนด์ในชื่อ “ซินเตอร์คลาส” ราวค.ศ.1870 ชาวอเมริกันเรียกชื่อเพี้ยนไปเป็น “ซานตาคลอส” ตั้งแต่แรกจนถึงค.ศ. 1890   ภาพของซานตาคลอสเป็นชายร่างผอมสูงสวมชุดสีเขียว หรือน้ำตาลสลับแดง เจนนี ไนสตรอม ศิลปินชาวสวีเดน เป็นผู้คิดค้นรูปลักษณ์ของซานตาครอสอย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน โดยวาดภาพลงในบัตรอวยพรคริสต์มาส ภาพเหล่านี้ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เมื่อชาวสวีเดนอีกคนชื่อ แฮดดอน ซันด์บลอม นำภาพวาดของไนสตรอมสวมชุดขาว

ในวันหยุดยาวนี้มีภาพยนตร์เรื่อง เดอะคริสต์มาส โครนิเคิลส์ มานำเสนอให้ชม มีความสนุกสนาน ผสมผสานกันระหว่างเรื่องราวในอดีตและปัจจุบัน ได้อย่างลงตัว มีภาพกราฟฟิคในจินตนาการได้อย่างอัศจรรย์เหมือนดั่งแดนเนรมิตให้ชวนฝัน

ติดตามชมได้จากลิงก์นี้     หรือชมจาก Netflix

วันรัฐธรรมนูญ 61

วันที่ 10  ธันวาคม 2561 นี้ เมื่อย้อนไปถึง วันที่ 10 ธันวาคม 2475  เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย  ซึ่งถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเรียกว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว” สาระสำคัญของธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ ได้แก่ การที่กำหนดว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรทั้งหลาย การใช้อำนาจสูงสุดก็ให้มีบุคคล คณะบุคคลเป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎร ดังนี้

– พระมหากษัตริย์

– สภาผู้แทนราษฎร

– คณะกรรมการราษฎร

– ศาล
ดังนั้น วันนี้จึงมีความหมายต่อชาวไทยอย่างยิ่ง กว่าจะได้มาซึ่งสิทธิ เสรีภาพ ความเท่าเทียมกันในสังคม และอยู่กันอย่างผาสุกได้นั้นต้องแลกมาด้วยความเสียสละ ความเมตตา ความสามัคคี ของบุคคลสำคัญมากมายที่พวกเราชาวไทยได้ระลึกถึงและปกป้องให้คงอยู่สืบนานเท่านาน สืบทอดต่อรุ่นสู่รุ่น

วันหยุดครั้งนี้ มีซี่รีย์เกาหลี  เรื่อง  Dear Judge  เป็นเรื่องราวของคนในอาชีพสายกฎหมาย ที่น่าสนใจดูว่าเขาเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างพวกเราได้อย่างไร  มีผลกระทบกับเราอย่างไร ให้ข้อคิด แนวทางการใช้ชีวิตของเราได้ดีที่เดียว

 

ติดตามดูได้จากลิงก์นี้นะคะ 

วันพ่อ 61

วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ที่เป็นกษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ทรงงานมากมายที่ทำให้ชาวไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่น ๆ  เมื่อวันนี้มาบรรจบครบอีกปี ผู้เขียนและชาวไทยขอระลึกถึงคุณงามความดีที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทยด้วยเทอญ

วันหยุดครั้งนี้ มีหนังญี่ปุ่น เรื่อง Like father Like Son (พ่อครับรักผมได้ไหม) ที่น่าติดตามดู เป็นเรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่อีกรูปแบบหนึ่งของพ่อที่มีต่อลูก  ไม่ว่าลูกจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม ลองดูแล้วท่านจะประทับใจและได้แนวคิดในการดำรงชีวิตของพวกเขา

ดูได้จากลิงก์นี้