Categories
"Love"

คุณทำให้ความมืดนั้นสวยงาม

บันทึกวันศุกร์ที่31 พฤษภาคม2562 ผมกลัวความมืดผมไม่ชอบกา […]

Categories
"Love"

ชีวิตของผมคือผืนผ้าใบของคุณ

บันทึกวันพฤหัสที่30 พฤษภาคม2562 “ชีวิตของผมคือผืนผ้าใบข […]

Categories
"Love"

เพราะความรักไม่ใช่การแข่งขัน

บันทึกวันที่ 29 พ.ค. 2562 “ชีวิตไม่ใช่การแข่งขันแต่ชีวิ […]

Categories
"Love"

เป็นกำลังใจให้คุณเสมอ

ชีวิตแท้จริงที่ดูซับซ้อนอาจเรียบง่ายกว่าที่ตาเห็นครับ. […]

Categories
"Love"

กล้าที่จะมีความสุข

บันทึกวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 “กล้าที่จะมีความสุข” […]

Categories
"Love"

เหตุผลที่ทำให้คุณออกเดินทาง

บันทึกวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2562 “เหตุผลที่ทำให้ค […]